Adaptačný proces zamestnanca – Onboarding

Nájsť toho správneho zamestnanca si dnes vyžaduje množstvo času a energie. Ale ako si ho aj udržať? Prostredníctvom tréningu získate informácie a zručnosti pre zavádzanie systematického a riadeného procesu adaptácie nových zamestnancov v organizácii, ktorého cieľom je zintenzívnenie zvládnutia svojej práce, adaptácie na tím, firemnú kultúru ale predovšetkým pre podporu spokojnosti nových zamestnancov a ich následnej tendencie zostať vo firme natrvalo. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

adaptacny-proces-zamestnanca

Komu je kurz určený?

 • personalistom
 • manažérom

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

1.Onboarding:

 • pojem, podstata, základné charakteristiky
 • užitočnosť a výhody riadeného procesu nástupu nových zamestnancov
 • chyby, brzdy, zlyhania a ich dôsledky(workshop)
 • formy onboardingu a modifikácie : hromadný nástup/ individuálny nástup/ operátori/ manageri/ špecialisti/ menej náročné zapracovanie/ náročná a dlhodobejšia adaptácia

2. Fázy onboardingu

 • z hľadiska časovej postupnosti: pred nástupom – 1.deň – 1.týždeň -1.mesiac – 3.-6. mesiac – 1.rok
 • hlavné ciele a činnosti v jednotlivých fázach

3. Realizátori onboardingu:

 • personálne oddelenie a HR špecialisti
 • manažéri (šéf, priamy nadriadený)
 • nová progresívna inštancia: „kamarát“ predvybratý kolega, ktorý zabezpečuje orientáciu a neformálne informácie, zoznámenia
 • mentor: zabezpečuje osvojenie práce a firemnej kultúry

4. Súvisiace sociálno-komunikačné zručnosti

 • kompetenčný model a tvorba zoznamu zručností pre danú pozíciu
 • efektívne odovzdávanie informácií
 • aktívna tvorba tímových vzťahov a súdržnosti
 • spätná väzba (korektívna a motivačná)
 • hodnotiaci rozhovor
 • mentoring

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

20.08.2024 – 20.08.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

20.08.2024 – 20.08.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

22.11.2024 – 22.11.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

22.11.2024 – 22.11.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 220€ |  s DPH: 264€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Adaptačný proces zamestnanca – Onboarding

Updated on 2024-06-25T19:05:07+02:00, by AIO Education.