Akadémia pre obchodníkov

Akadémia pre obchodníkov prináša účastníkom komplexný prehľad v najžiadanejších oblastiach obchodných a predajných zručností. Tréning je zostavený na základe dlhoročných skúseností v oblasti obchodu a predaja s praktickou aplikáciu a využitím prípadových štúdií, skupinových a individuálnych aktivít. Vzdelávací kurz sa venuje profesionálnym zručnostiam úspešného obchodníka, vedeniu obchodných rozhovorov, intenzívnemu tréningu vyjednávania. Prostredníctvom tréningu si osvojíte techniky ako efektívne a korektne zvládať požiadavky a problémy zákazníkov, zlepšíte sa v profesionálnej komunikácii v oblasti zvládania krízových situácií ako napr. riešenie reklamácií. Získate návody ako efektívne zdolávať námietky s ktorými sa každodenne stretávate a ktorých nezvládnutie znamená stratu zákazníka.V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti.

ako nastavit efektivne firemne vzdelavanie

Komu je kurz určený?

  • Začínajúcim aj skúseným obchodníkom
  • Predajcom
  • Key account manažérom
  • Všetkým, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku so zákazníkmi
  • Obchodným reprezentantom

Obsah intenzívneho 3 dňového tréningu:

  I. Úspešný obchodník

 • Obchodnícky štart: Reprezentácia firmy & firemná kultúra ako základný kontext: súvislosti, ovplyvňujúce výkony obchodníka
 • Základy reprezentácie firmy: tvorba priaznivého prvého dojmu a základy pracovného protokolu
 • Na klienta orientovaný prístup a etika : základná filozofia a jeho viacnásobný prínos pre firmu a pre obchodníka
 • Profil úspešného obchodníka: osobnostné vlastnosti a predpoklady
 • JA obchodník: Sebapoznanie, Motivácia , Identifikácia rozvojových potrieb
 • Užitočné a potrebné sociálno komunikačné zručnosti: efektívne odovzdávanie informácii, aktívne počúvane, práca s otázkami, asertivita
 • II: Profesionálne zručnosti obchodníka a vedenie obchodných rozhovorov

  • Dôsledná príprava: poznanie produktu/ potrieb výroby, konkurencie, potencionálneho zákazníka/ dodávateľa
  • Telefonická profesionálna komunikácia
  • Mailová komunikácia, tvorba ponuky
  • Obchodné stretnutie: odborná pripravenosť, komunikačná a taktická zdatnosť, empatia, asertivita, základy pracovného protokolu, (pozdrav, predstavenie, podávanie rúk, vizitky …)
  • Efektívna prezentácia produktu/ požiadaviek
  • Fázy obchodného rozhovoru
  • Námietky: integrálna súčasť procesu predaja
  • Tvorba kompromisov, efektívne manažovanie ústupkov, BATNA
  • III. Vyjednávanie

   • Čo je vyjednávanie: základné princípy a oblasti využívania
   • Základné zručnosti vo vyjednávaní
   • Stratégia a taktika vyjednávania
   • Typy vyjednávania: *tvrdé * mäkké * principiálne
   • Výhody a nevýhody jednotlivých typov
   • Zásady a techniky vyjednávania, tvorby kompromisu a dohôd„ soft“ a „ hard“ formy vyjednávania – modelové situácie
   • Súťaživosť a kooperácia v obchode: vyjednávanie typu PREHRA –PREHRA, PREHRA – VÝHRA, VÝHRA – VÝHRA
   • Persuázia, presviedčanie: základné princípy
   • IV. Zvládanie náročných klientov a situácii

    • Ktoré situácie v obchode sú vnímané ako náročné a ako im predchádzať/ ako ich riešiť
    • Akí sú nároční klienti/ partneri ?
    • Konštruktívne a deštruktívne osobné príspevky pre vznik konfliktu a ako ich mať pod kontrolou: diplomatická a pozitívna komunikácia, sebavedomie a nadhľad, poznať svoje citlivé miesta
    • Sebapoznanie: dotazník spôsobov riešenia konfliktov
    • Typy reakcií na konflikt/ účinné protireakcie
    • Manipulácia vo vyjednávaní: ako ju spoznať ako ju pacifikovať
    • Špinavé triky vo vyjednávaní: prevencia & terapia
    • Ako zvládnuť neúspech v obchode
    • Antistresový program a obrana proti vyhoreniu
    • WORKSHOP: Ako tvoriť dobré vzťahy a udržať partnerskú komunikáciu: podporuje to výkonnosť, motiváciu a životnú spokojnosť

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

19.06.2024 – 21.06.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

19.06.2024 – 21.06.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

16.10.2024 – 18.10.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

16.10.2024 – 18.10.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 610€ |  s DPH: 732€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obeda: 15,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Akadémia pre obchodníkov

Updated on 2024-03-19T12:12:19+02:00, by AIO Education.