Assessment centrum

Assessment Center je momentálne najdokonalejší, najkomplexnejší a najobjektívnejší spôsob poznávania potencionalít pre efektívny výkon zamestnancov. Assessment Centrum sa využíva pri výberoch nových zamestnancov, budúcich zamestnancov, prichádzajúcich „zvonka“ organizácie. Prebieha prostredníctvom skupiny pohovorov, úloh a cvičení, organizovanej zamestnávateľom za účasti najmenej 3 interných a externých pozorovateľov – hodnotiteľov. Úloha pozorovateľov je vyhodnotiť, ako sa kandidáti správajú v rôznych situáciách a individuálnych, či skupinových cvičeniach, ktoré sú modelované na základe reálnych situácií z praxe. Vďaka tomu je možné zhodnotiť potenciál kandidáta pre danú pozíciu ako počas klasického pohovoru. Komplexné Assessment centrum vieme zrealizovať aj v online forme.

360-stupnove-hodnotenie

Výhody Assessment Centra

 • poznanie diskrepancii medzi osobnostnými a kvalifikačnými predpokladmi pracovníkov
 • poznanie perspektív ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérového rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi spoločnosti
 • identifikácia manažérskeho, obchodného, odborného a tvorivého potenciálu zamestnancov spoločnosti
 • poznanie profilujúcich čŕt osobnosti pracovníka, ktoré ovplyvňujú jeho spôsob spolupráce a komunikácie s ľuďmi, pracovnú výkonnosť, identifikáciu s firmou a predmetnou pozíciou
 • získanie podkladov pre cielené vzdelávania pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania
 • efektívne využitie ľudského potenciálu
 • Princípy Assessment Centra

  • princíp viacerých očí
  • princíp rôzneho uhlu pohľadu
  • princíp sledovania zmeny v ohraničenom čase

  Metodika Assessment Centra

 • Kompetenčné modely
 • Porozorovanie
 • Psychodiagnostické testy
 • Individuálne metódy
 • Skupinová práce
 • Štrukturované interview
 • Spätné väzby
 • Spätné väzby

  Sú poskytnuté každému účastníkovi individuálne. Poradenským podporným spôsobom sú podané výsledky a interperetácie všetkých absolvovaných testov a metodík. Vyplynú z toho aj silné stránky a rozvojové potreby každého jednotlivca.

  Výstupná správa z Assessment Centra

 • Poradie vhodnosti kandidátov na danú pozíciu
 • Profilový list hodnotených kandidátov
 • Analýza slabých a silných stránok
 • Návrhy a odporúčania na ďalší rozvoj hodnoteného
 • Možné riziká hodnoteného pre danú pozíciu

V prípade záujmu o realizáciu Development Center vo Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať napíšte nám. Radi zodpovieme Vaše otázky a zašleme vzor individuálnej a sumárnej manažérskej správy, ktorá je výstupom. Komplexné Assessment centrum vieme zrealizovať aj v online forme.

Assessment centrum

Updated on 2021-08-09T18:07:50+02:00, by AIO Education.