emocna-inteligencia

Emocionálna inteligencia ako kľúč k úspechu

Vedeli ste, že schopnosť porozumieť emóciám a riadiť ich výrazne zvyšuje naše šance na úspech? Keďže emočný kvocient (EQ) zodpovedá až za 58 % pracovného výkonu, čoraz viac organizácií ho využíva pri prijímaní ľudí do zamestnania či pri povyšovaní svojich zamestnancov.
Ľudia s vysokým EQ dostatočne dobre poznajú samých seba a zároveň dokážu vycítiť emocionálne potreby iných. Schopnosť spracovať informácie a dospieť tak k správnym rozhodnutiam je podľa odborníkov často dôležitejšia ako všeobecná inteligencia (IQ). Hoci EQ sa dá len ťažko odmerať, každý z nás má možnosť túto stránku svojej osobnosti rozvíjať.

Uvedomujme si svoje JA
Sebapoznanie znamená aj pochopenie toho, čo robíme, ako sa pri tom cítime, ale aj čo o sebe nevieme. Stačí občas vypnúť telefón či televízor a sústrediť sa na svoje pocity. Občasná osamelosť je pre naše duševné zdravie priam nevyhnutná. Vďaka nej sa naučíme premýšľať o svojom živote a dostať svoje emócie pod kontrolu.

Usmerňujme svoje emócie
Tajomstvo úspešného ovládnutia vlastných emócií spočíva v správnej reakcii na ne. Hnev môže byť deštruktívna emócia, ak ním ubližujeme. Zároveň však môže byť dobrou emóciou, ak ho použijeme na nápravu neprávostí. Obdobne môžeme vnímať aj radosť. Tá môže byť úžasnou emóciou v momente šťastia, ale ak ju dosahujeme tým, že ubližujeme druhým, je negatívnou emóciou.

Naučme sa motivovať a ťažiť aj z kritiky
Stáva sa vám, že sa pohrúžite do práce a strácate zmysel pre čas? Pravdepodobne vás napĺňa a motivuje to, čo robíte. Emocionálnu inteligenciu je možné vnímať aj ako istú úroveň motivácie. Ak chceme efektívne využívať svoje emócie, nebojme sa otvoriť inšpirácii a počúvať svoj vnútorný hlas.

Nikto z nás nemá rád negatívnu spätnú väzbu. Keď ju už raz dostaneme, pokúsme sa udržať svoje emócie pod kontrolou a vnímajme vypovedané slová z tej lepšej stránky. Posunie nás to dopredu.

Rozpoznajme emócie iných a vytvorme si zdravšie vzťahy
Cieľom rozvoja emočnej inteligencie by malo byť ozdravenie a podpora harmonickejších vzťahov v našom živote. Tie sa zakladajú práve na rozpoznaní a rešpektovaní emocionálnych potrieb druhých. Empatia neznamená úplne porozumieť ľuďom, ale prijať ich takých, akými sú. Nebojme sa pochváliť druhých. Inšpirujeme ich tak k tomu, aby boli čo najlepšou verziou seba samých.

Naplňme svoje emócie hodnotami
Myslíte si, že sa dostatočne dobre poznáte? Podľa štúdií má väčšina z nás mierne skreslené vnímanie seba samého. Ujasnime si preto skutočné hodnoty, pretože do nich je smerovaná naša emocionálna energia. Práve vedomie si toho, čo si skutočne vážime, je najvyššia EQ zručnosť, ktorú môžeme rozvíjať. Buďme autentickí a nebojme sa povedať to, čo máme na mysli. Pridŕžajme sa svojich hodnôt a nebojme sa, ak nie každý ocení zdieľanie našich názorov.

Naučme sa povedať „prepáč“ a odpúšťajme
Na to, aby sme mohli povedať, že je nám to ľúto, je potrebná sila a odvaha. Keď sa nám to však podarí, dokáže to našu pokoru a charakter. Emocionálna inteligencia nám pomôže uvedomiť si, že ospravedlnenie nie vždy znamená, že sa mýlime, ale že sme schopní doceniť náš vzťah viac než vlastné ego. Ak sa, naopak, ocitneme na opačnej strane, pokúsme sa nad situáciu povzniesť a zabudnúť. Odpustením zabránime našim emóciám držať nás ako rukojemníkov vlastnej osobnosti. Ak dokážeme odpustiť, zbavíme sa ťaživých negatívnych emócií, pocítime veľký pocit úľavy. Je to prvý krok k tomu, aby sme sa vedeli posunúť ďalej a nasmerovať tok svojich myšlienok pozitívnym smerom.

Comments:0

Pridaj komentár