employer-branding

Employer branding ako konkurenčná výhoda zamestnávateľa

Personálny manažment už dávno nie je len o výbere zamestnancov. V súčasnosti už aj do personálneho manažmentu vstupuje marketing s cieľom zaujať a osloviť potenciálneho zákazníka (zamestnanca). Na súčasnom trhu práce sa možnosť výberu a prijatia tých najschopnejších uchádzačov o prácu zužuje.

Prevahu na trhu práce má potenciálny zamestnanec pred zamestnávateľom. Kľúčovým krokom k získaniu kvalifikovaných a stabilných zamestnancov je zmena v spôsoboch oslovovania zamestnancov prostredníctvom budovania značky zamestnávateľa.

Čo je Employer branding?

Budovanie značky zamestnávateľa znamená skutočné “povýšenie” starostlivosti o zamestnancov (interných zákazníkov) na úroveň starostlivosti o externých zákazníkov. Prejaviť sa to musí napríklad vhodnými pracovnými podmienkami a odmeňovaním, aktívnou komunikáciou so zamestnancami, ale aj s potenciálnymi zamestnancami.

Podporou zdravej podnikovej kultúry a využívaním programov zameraných na hľadanie ľudí prostredníctvom odporúčania vlastnými zamestnancami. Takýmto zodpovedným prístupom sa dá dosiahnuť, že kandidáti sa sami aktívne snažia získať prácu u daného zamestnávateľa, ktorého dobré meno sa šíri všetkými komunikačnými cestami. Budovanie značky zamestnávateľa znamená zatraktívnenie existujúceho produktu (ponuka práce) medzi zákazníkmi (potenciálnymi zamestnancami), ktorí si hľadajú pracovné miesto.

Kto Employer branding využíva?

S potrebou zatraktívniť produkt (ponuku práce) zákazníkom (potenciálnym zamestnancom) je možné pozorovať aktivity top zamestnávateľov na trhu. Komunikačnú stratégiu na trhu práce v oblasti budovania Employer brandingu je možné sledovať u zamestnávateľov ako napríklad Lidl („Aj ja som Lidl“), Volkswagen (Práca, na ktorú som hrdý. Aj moja rodina“), či McDonald’s („Môžeš sa stať čímkoľvek, ale každá cesta niekde začína“).

Dôležitosť budovania značky zamestnávateľa potvrdzuje aj Internetový portál Zonemedia.sk (2018), ktorý uvádza, že až 94 % kandidátov si za zamestnávateľa vyberie podnik, ktorý aktívne pracuje so značkou zamestnávateľa a 84 % kandidátov je ochotných opustiť svoje zamestnanie kvôli ponuke od podniku s lepšou reputáciou.

Comments:0

Pridaj komentár