EXECUTIVE LL.M VYSOKÉ TATRY

mba

LL.M štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov pre Staffordshire a Nothingam Trent University v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný LL.M program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

Náš koncept zahŕňa

 • výučba v slovenčine a češtine
 • v Brne len v češtine s Českými lektormi
 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských MBA
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel, bez skúšok
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu
 • možný individuálny študijný plán
 • možnosť odovzdávať písomné projekty v angličtine

Viac o našom koncepte štúdia.

Čo je LL.M. štúdium?

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi profesijného programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.

Komu je LL.M. určené?

 • individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy,
 • právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania.

Popri štandardne otváraných LL.M programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie.
Viac informácií tu.

V čom je LL.M. iné než klasické štúdium  práva?

Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M. štúdia naopak predpokladá, že študent je v podnikaní už etablovaný, zúčastňuje sa samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.

Ako prebieha výučba?

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.
Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

Moduly výučby

 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Detailný popis modulov výučby tu.

Tím lektorov

Garant MBA: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, JUDr. Eva Dobrovolná, PhD.,LL.M,
JUDr. Jaroslav Králíček, PhD., JUDr. ,Jiří Navrátil, Judr. Jan Horecký, Ph.D.
Viac o tíme lektorov

Písomné projekty a záverečná práca

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní

Našu kredibilitu staviame na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou a s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University.

Ďalším dôležitým faktom je to, že, ako vysoká škola sa môžeme zaštítiť akreditácií na klasické vzdelávacie programy, ktoré dokladajú vysokú úroveň procesov a kompetencií našej školy. Programy MBA ktoré poskytujeme, prechádzajú rovnakou internou validáciou, ako slovenské akreditované študijné programy a tým je zaistená vysoká kvalita tejto formy štúdia.

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

Prijímacie konanie

Všeobecnou podmienkou na prijatie na štúdium je absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni, alebo stredoškolské vzdelanie  a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania, náklady sú súčasťou školného.

 Termín a miesto konania:

Predbežný termín je október 2019

Vzdelávanie prebieha vo Vysokých Tatrách. Päťdňové výučbové bloky sú striedavo v jednom z dvoch 4 * hotelov, ktoré sme vybrali ako to najlepšie vo Vysokých Tatrách: v historickom Grandhoteli Praha **** v Tatranskej Lomnici a v modernom Hoteli Lesná **** v Starej Lesnej.

Štúdium je tak zároveň aj ochutnávkou prvotriednej 4 * hotelovej starostlivosti v Tatrách.

Cena kurzu:

bez DPH: 4 791,20 EUR |  s DPH: 5750 Eur – 5% zľava

Len u nás môžete získať zľavu 5% z ceny školného.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na aio@aioeducation.sk alebo 0910 975 055.

Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnickú osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je že firma je registrovaná k platbe dane z pridanej hodnoty. Školné je možné platiť na 2 splátky po 3019 € s DPH alebo na 10 splátok po 633 € s DPH.

Program LL.M ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave, a vo Vysokých Tatrách , Brne, prípadne máte možnosť využiť individuálny študijný plán. Viac o našej ponuke v nižšie uvedených odkazoch.

EXECUTIVE LL.M BRATISLAVA

EXECUTIVE LL.M BRNO

EXECUTIVE LL.M – INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN

Uzatvorené firemné LL.M štúdium

Popri štandardne otváraných MBA programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie. Ich výhodou je, že sú prispôsobené na mieru a vychádzajú z ich špecifických potrieb. V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

EXECUTIVE LL.M VYSOKÉ TATRY

Updated on 2021-05-06T10:43:21+02:00, by AIO Education.