Hodnotiace rozhovory pre majstrov

Pochopíte systém hodnotenia ako súčasť kompetencií tím lídra, nadobudnete praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia. Osvojíte si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdete si vlastný, individuálny prístup k vedeniu, hodnoteniu a motivovaniu ľudí. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti.

vedenie-hodnotiacich-rozhovorov-so-zamestnancami-2

Komu je kurz určený?

 • Líniovým manažérom
 • Tím lídrom
 • Vedúcim prevádzok
 • Vedúcim zamestnancom výrobných spoločností

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

 • Aký prínos má hodnotenie zamestnancov pre firmu a vedúceho zamestnanca
 • Rola vedúceho zamestnanca: osobnostné a postojové predpoklady, znalosti a zručnosti, potrebné pre efektívny proces hodnotenia pracovníkov. ( kompetenčný model, vyvodenie)
 • Oblasti hodnotenia pracovníkov (+cvičenie)
 • Metódy hodnotenia pracovníkov, voľba optimálneho prístupu s ohľadom na rozvojové ciele pracovníka
 • Technika hodnotiaceho rozhovoru (30% teórie, 70 % cvičenia):
  • zabezpečenie podmienok, príprava obsahu
  • komunikačné zručnosti vedúceho zamestnanca pre hodnotiace rozhovory
  • štruktúra a vedenie rozhovoru, navodenie kooperatívnej a podpornej atmosféry, práca otázkami, rovnováha empatie a náročnosti
  • ako reagovať na nespokojnosť, prípadne útoky zamestnanca
  • chyby v hodnotiacich rozhovoroch
  • akčný plán, záznam z hodnotiaceho rozhovoru, efektívne využívanie výsledkov
  • couchingový spôsob vedenia hodnotiaceho rozhovoru, vhodné a nevhodné aplikácie prístupu
 • Modelové situácie: nácvik a upevnenie zodpovedajúcich zručností s trojnásobou spätnou väzbou: kamerový záznam, spätná väzba od kolegov, spätná väzba od lektora
 • Príprava rozvojového plánu
 • V prípade záujmu Vám vypracujeme HODNOTIACE HÁRKY na mieru pre Vašich zamestnancov.
  Pre bližšie informácie nás kontaktujte na aio@aioeducation.sk.

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.
Avatar Mgr. Silvia Lidajová

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

Termín a miesto školenia:

24.04.2024 – 24.04.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

24.04.2024 – 24.04.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

13.06.2024 – 13.06.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

13.06.2024 – 13.06.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

22.08.2024 – 22.08.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

22.08.2024 – 22.08.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.
Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 220€ |  s DPH: 264€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Hodnotiace rozhovory pre majstrov

Updated on 2024-02-29T12:01:03+02:00, by AIO Education.