Biznis protokol a spoločenská etiketa

Vyhnite sa faux pas a buďte si istý v každej situácii! Rozšírite si poznatky v oblasti biznis protokolu a spoločenskej etikety, ktoré dnes patria k základným spoločenským schopnostiam a zručnostiam. Získate istotu pri vytváraní osobného i firemného imidžu, ktorý je dôležitým prvkom pri nadväzovaní významných zákazníckych a spoločenských kontaktov. Osvojíte si základy biznis protokolu, potrebné pre efektívne rokovanie a získate schopnosť bez stresu a s istotou zvládať pracovné i spoločenské podujatia. Slovník spoločenského dress codu a správny imidž Vám uľahčí život. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

biznis-protokol-spolocenska-etiketa

Komu je kurz určený?

  • Manažérom na všetkých stupňoch riadenia
  • Obchodníkom
  • Pracovníkom, ktorých charakter práce vyžaduje dokonalé ovládanie spoločenského protokolu

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

  • Spoločenský protokol a spoločenská etiketa v pracovnom styku
  • Prijímanie obchodných partnerov v súlade s protokolom
    • Význam prvého dojmu
    • Verbálne a neverbálne pozdravenie, reč tela
    • Podávanie rúk, bozky
    • Vhodné oslovovanie, akademické tituly a hodnosti, rozdiel v oslovovaní slečna a pani
    • Spôsoby predstavovania sa
    • Tykanie a vykanie
  • Používanie vizitiek podľa protokolu, skratky a ich význam
  • Zasadací poriadok pri pracovnej návšteve, rokovaní a pri spoločenských podujatiach
    • Rokovacia miestnosť, občerstvenie
    • Small talk, prípitok a príhovor
    • Výber, odovzdávanie, prijímanie darov a kvetov podľa zásad protokolu
    • Ukončenie rokovania, rozlúčka s obchodným partnerom
  • Spoločenské podujatia – formy a ich charakteristika
    • Príprava a organizácia spoločenských podujatí
    • Pozvánky, čo má pozvánka obsahovať
    • Etiketa hostiteľa a hosťa
    • Najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
  • Telefonická komunikácia z pohľadu pravidiel správania sa
  • Etiketa na služobnej ceste
    • Zasadací poriadok v aute
  • Odlišnosti spoločenskej etikety a protokolu v krajinách Európy, Ázie, USA
  • Imidž osobnosti, základy vhodného obliekania
  • Nové trendy v obliekaní

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Tatiana Lesayová

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

09.08.2022 – 09.08.2022 ONLINE – Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

09.08.2022 – 09.08.2022 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

07.09.2022 – 07.09.2022 ONLINE – Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

07.09.2022 – 07.09.2022 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

07.10.2022 – 07.10.2022 ONLINE – Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

07.10.2022 – 07.10.2022 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

Vzdelávanie prebieha v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** v Bratislave. V Banskej Bystrici prebieha vzdelávanie v Hoteli DIXON****. Parkovanie pre účastníkov zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 180€ |  s DPH: 216€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Biznis protokol a spoločenská etiketa

Updated on 2022-06-16T12:22:47+02:00, by Lucia Hyžová.