Efektívne vedenie tímu a riadenie porád

Líniový manažment predstavuje špecifickú úroveň riadenia v organizácii. Je zodpovedný za výkonnosť priamo vo výrobe alebo v základných činnostiach s ťažiskom na operatívnom riadení. Potrebuje praktické zručnosti uplatniteľné v každodennej práci s ľuďmi.

Cieľom tréningu je uvedomenie si princípov fungovania tímu a spolupráce, poznanie tímovej dynamiky (komunikácia, spolupráca, pravidlá, roly) a zákonitostí formovania vzťahov v tíme, jeho efektívne budovanie a osvojenie si nástrojov jeho riadenia.

Komu je kurz určený?

 • Líniovým manažérom
 • Tím lídrom
 • Vedúcim prevádzok
 • Vedúcim zamestnancom výrobných spoločností
 • Všetkým, ktorí chcú zvýšiť výkonnosť svojho tímu

Obsah intenzívneho 2 dňového tréningu:

 • Aký je rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom
 • Tímové vs individuálne
 • Podmienky synergického efektu
 • Zloženie tímu – tímové roly a ich význam
 • Komunikácia v tíme
 • Koľko je treba súdržnosti
 • Predpoklady a zásady dobrej spolupráce
 • Riešenie problémov v tíme a rozhodovanie
 • Podpora kreativity, dôvery a otvorenosti
 • Konflikty v tíme a čo s nimi
 • Tri oblasti vedenia tímu a ich vzájomná previazanosť
 • Vedenie porád
 • Prezentácia informácií, úloh a výsledkov
 • Brainstorming a jeho pravidlá
 • Riadenie diskusie

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Alena Ambrózová
Avatar PhDr. Anna Surovcová,CSc.

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

04.06.2020 – 05.06.2020
29.09.2020 – 30.09.2020
02.11.2020 – 03.11.2020

Vzdelávanie prebieha v MERCURE BRATISLAVA HOTEL**** alebo Aston Business Hotel**** v Bratislave. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 280€ |  s DPH: 336€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 24 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Efektívne vedenie tímu a riadenie porád

Updated on 2020-03-12T20:07:11+02:00, by AIO Education.