Osobnostný rozvoj

Líniový manažment predstavuje špecifickú úroveň riadenia v organizácii. Je zodpovedný za výkonnosť priamo vo výrobe alebo v základných činnostiach s ťažiskom na operatívnom riadení. Potrebuje praktické zručnosti uplatniteľné v každodennej práci s ľuďmi.

Cieľom tréningu je lepšie sebapoznanie, reflexia svojich silných a slabých stránok, vytvorenie si predstavy o rozvojových potrebách a vytvorenie osobného akčného plánu rozvoja. Východiskom je uvedomenie si očakávaní od pracovnej pozície a potrebných kompetencií. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU.

Komu je kurz určený?

 • Líniovým manažérom
 • Tím lídrom
 • Vedúcim prevádzok
 • Vedúcim zamestnancom výrobných spoločností

Obsah intenzívneho 2 dňového tréningu:

 • Profil manažéra – v čom spočíva jeho profesionalita
 • Kompetencie potrebné pre riadenie na líniovej úrovni
 • Výkon a podmienky jeho dosahovania
 • JOHARI okno – význam sebapoznania a sebahodnotenia
 • Zdroje sebapoznania – systémové nástroje personálneho riadenia
 • Význam spätnej väzby a zásady jej dávania a prijímania
 • Identifikácia osobnostného štýlu a oblastí jeho rozvoja
 • MBTI a čo z neho vyplýva
 • Osobné kariérne kotvy – čo nás v práci baví
 • Osobné motivačné kotvy – čo nás v práci motivuje
 • Prístup k iným a komunikačné štýly
 • Preferovaný štýl vedenia ľudí
 • Prezentačné zručnosti
 • Prevencia vyhorenia
 • Identifikácia rozvojových cieľov a tvorba akčného plánu rozvoja

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.
Avatar PhDr. Alena Ambrózová

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

08.12.2022 – 09.12.2022 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

08.12.2022 – 09.12.2022 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 330€ |  s DPH: 396€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 35,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Osobnostný rozvoj

Updated on 2022-09-12T20:32:14+02:00, by AIO Education.