Riadenie ľudských zdrojov

Získajte znalosti a zručnosti potrebné na to, aby ste zvládli celý proces strategického riadenia ľudských zdrojov – od výberu vhodného modelu po implementáciu stratégie RĽZ. Osvojíte si informácie o najnovších trendoch v personálnom manažmente a praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci. Naučíte sa, ako efektívne postupovať pri riešení konkrétnych problémov z personalistickej praxe.

riadenie-ludskych-zdrojov

Komu je kurz určený?:

 • Vedúcim pracovníkov
 • Tím lídrom
 • Manažérom všetkých úrovní
 • Špecialistom z oblasti RĽZ
 • Personálnym manažérom

Obsah intenzívneho 2 dňového tréningu:

 • Útvar ľudských zdrojov a jeho postavenie vo firme
 • Súčasné trendy v strategickom riadení ľudských zdrojov
 • Prepojenie strategických cieľov organizácie do cieľov v oblasti RĽZ
 • Hlavné aktivity personálneho manažmentu, ich účel a vzájomné väzby
 • Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov
 • Zdroje pracovných síl, ich vyhľadávanie a získavanie
 • Personálny marketing, komunikácia a informovanosť
 • Implementácia stratégie riadenia ľudských zdrojov
 • Zamestnanecké vzťahy a sociálna politika
 • Praktický nácvik prebratých tém

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Aneta Vančová, PhD., PCC

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

25.02.2020 – 26.02.2020
23.04.2020 – 24.04.2020 24.06.2020 – 25.06.2020 29.09.2020 – 30.09.2020

Vzdelávanie prebieha v MERCURE BRATISLAVA HOTEL**** alebo Aston Business Hotel**** v Bratislave.Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 280€ |  s DPH: 336€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 24,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Riadenie ľudských zdrojov

Updated on 2019-12-02T21:16:54+02:00, by AIO Education.