Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami

Pochopíte systém hodnotenia ako súčasť kompetencií manažéra, nadobudnete praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia. Osvojíte si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdete si vlastný, individuálny prístup k vedeniu a motivovaniu ľudí. Pripravíte vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa, na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy a zefektívnite si tak manažérsku zručnosť.  Naučíte sa, využiť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj na motiváciu pracovníkov.

vedenie-hodnotiacich-rozhovorov-so-zamestnancami-2

Komu je kurz určený?

 • Vedúcim pracovníkom
 • Tím lídrom
 • Manažérom všetkých úrovní
 • Špecialistom z oblasti RĽZ
 • Personálnym manažérom

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

 • Získať poznatky o efektívnej komunikácii – aké bariéry sa môžu počas komunikácie objaviť, ktoré konštruktívne a deštruktívne prvky zasahujú do komunikácie
 • Identifikovať ciele pracovného hodnotenia, predpoklady a psychologické aspekty  úspešného vedenia hodnotiaceho rozhovoru a jeho štruktúru
 • Poznať zákonitosti spätnej väzby, chýb pri vnímaní a posudzovaní iných, techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Oboznámiť sa s vybranými asertívnymi technikami v situáciách hodnotenia, vhodnými na dávanie a prijímanie pochvaly a kritiky
 • Spoznať zákonitosti motivácie a demotivácie pri vedení ľudí a naučiť sa individuálne pracovať s problémovými typmi pracovníkov
 • Naučiť sa pracovať s hodnotiacim hárkom, stanovovať efektívne ciele rozvoja zamestnancov a viesť štruktúrovaný rozhovor, formulovať písomné závery
 • Nacvičiť si implementačnú poradu vo fáze prípravy hodnotenia na svojom oddelení
 • Preskúšať si rozhovor, dešifrovať kritériá hodnotenia v rámci Gaussovej krivky
 • Stanoviť si vlastný akčný plán na zdokonalenie hodnotenia a motivácie pracovníkov

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Alena Ambrózová
Avatar PhDr. Anna Surovcová,CSc.

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

26.02.2020 – 26.02.2020
24.03.2020 – 24.03.2020
19.05.2020 – 19.05.2020
21.07.2020 – 21.07.2020

Vzdelávanie prebieha v MERCURE BRATISLAVA HOTEL**** alebo Aston Business Hotel**** v Bratislave. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 180€ |  s DPH: 216€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 12,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.


Hodnotenie absolventov kurzu:

„Školenie, ktoré sa uskutočnilo včera, splnilo moje očakávania. Lektorka aj organizácia bola profesionálna. Ďakujem za príjemne strávený deň. Obsah školenia bude prínosom pre moju profesionálnu prácu.“

Stanislava Ondrušková – Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o.

Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami

Updated on 2020-01-29T21:24:35+02:00, by AIO Education.