Zákonník práce pre personalistov

Komplexný zákonník práce v praxi. Naučíte sa aplikovať pracovné právo, právne predpisy SR, EÚ a medzinárodné právo do personálnych aktivít. Osvojíte si potrebné vedomosti a zručnosti na riešenie situácií v každodennej praxi na základe konkrétnych návodov a modulových situácií. Naučíte sa, ako pracovnoprávnych vzťahoch vystupovať kvalifikovane a s istotou. Zahrnutá novela zákonníka práce prijatá od 4. 4. 2020 v súvislosti s koronavírusom. V prípade záujmu školenie zrealizujeme aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

zakonnik-prace

Komu je kurz určený?:

 • Vedúcim pracovníkov
 • Tím lídrom
 • Manažérom všetkých úrovní
 • Špecialistom z oblasti RĽZ
 • Personálnym manažérom

Obsah intenzívneho 2 dňového tréningu:

Novela zákonníka práce prijatá od 4. 4. 2020 v súvislosti s koronavírusom
Krátky úvod do pracovného práva

 • základné zásady Zákonníka práce

I. Časť Zákonníka práce

 • Pojmy zamestnanec, zamestnávateľ, odstúpenie od zmluvy, dohoda o zrážkach zo mzdy, lehoty, doby, doručovanie
  praktické prípady, príklady, judikatúra – formou pripravených otázok – odpovede vznikajú kolektívnou diskusiou účastníkov školenia

II. Časť Zákonníka práce

 • Pracovný pomer, pracovná zmluva, skúšobná doba, práva a povinnosti zamestnancov, pracovný pomer na dobu určitú, neurčitú, pracovná cesta, ukončenie pracovného pomeru – všeobecne
  praktické prípady, príklady, judikatúra

II. Časť Zákonníka práce

 • Výpoveď, výpovedné doby okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny – závažné, menej závažné, uplatnenie nároku z neplatného skončenia pracovného pomeru – súdne, mimo súdne, pracovný posudok, pracovný poriadok
  praktické prípady, príklady, judikatúra

III. Časť Zákonníka práce

 • Pracovný čas, rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pružný pracovný čas, začiatok a koniec pracovného času
  praktické prípady, príklady, judikatúra

III. Časť Zákonníka práce

 • Dovolenka, plán dovoleniek, zmenovosť, nadčasy
  praktické prípady, príklady, judikatúra

IV. Časť Zákonníka práce

 • Mzda, dohoda o zrážkach zo mzdy, zákonné zrážky, zrážky na základe dohody, mzda za prácu nadčas, prácu vo sviatok, praktické prípady, príklady, judikatúra

V.- VII. Časť Zákonníka práce

 • Prekážky v práci na strane zamestnanca – PN, ošetrenie člena rodiny, účasť na svadbe, pohrebe, BOZP z pohľadu Zákonníka práce,
  praktické prípady, príklady, judikatúra

VIII. Časť Zákonníka práce

 • Náhrada škody, druhy škody, dohoda o hmotnej zodpovednosti, druhy všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu zamestnanca a zamestnávateľa
  praktické prípady, príklady, judikatúra

IX. Časť Zákonníka práce

 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  praktické prípady, príklady, judikatúra

Lektor tréningu:

Avatar JUDr. Ivana Gajdošíková

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

Termín a miesto školenia:

04.06.2020 – 05.06.2020 ONLINE – Školenie bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich blokoch, v čase od 9:00-12:30 v dňoch 4.6.,5.6. a 11.6.2020 (naviac pridaný jeden deň školenia) cez aplikáciu ZOOM + individuálna telefonická konzultácia s lektorom po ukončení školenia

23.06.2020 – 24.06.2020 v prípade priaznivého vývoja situácie sa školenie uskutoční prezenčnou formou v BRATISLAVE

02.07.2020 – 03.07.2020 ONLINE – Školenie bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich blokoch, v čase od 9:00-12:30 v dňoch 2.7.,3.7. a 9.7.2020 (naviac pridaný jeden deň školenia) cez aplikáciu ZOOM + individuálna telefonická konzultácia s lektorom po ukončení školenia

12.08.2020 – 13.08.2020 v prípade priaznivého vývoja situácie sa školenie uskutoční prezenčnou formou v BRATISLAVE

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v hoteli MERCURE BRATISLAVA HOTEL**** alebo Aston Business Hotel**** . V Banskej Bystrici prebieha vzdelávanie v Hoteli DIXON****. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 180€ |  s DPH: 216€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, zákonník práce, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu.

Cena obedov: 24,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.


Hodnotenie absolventov kurzu:

„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na Vašom školení, môžem ho len odporučiť. Moje očakávania boli v plnej miere splnené.Som veľmi spokojná s prístupom lektorky JUDr. I. Gajdošíkovej ako aj s celým riadením a vedením školenia.“

Monika Kovácsová, Špecialista náboru, c2i s.r.o.

„Školenie bolo veľmi náučné, bola to príjemná skúsenosť.“

Marina Bednarová , HRM & Finance Coordinator , OMRON Electronic Components Europe B.V.

„Veľmi pekne ďakujeme za zabezpečenie školenia, kolegyne boli maximálne spokojné s celým priebehom školenia aj s obsahom a páčila sa im aj odborná pripravenosť pani lektorky, takže z našej strany je veľká spokojnosť.“

Silvia Baráthová, HR Training & Development Specialist, c2i s.r.o.

Zákonník práce pre personalistov

Updated on 2020-05-20T21:42:25+02:00, by AIO Education.