Ing. Mária Boťanská

Ing. Mária Boťanská

{meno}

Vzdelanie:

Vyštudovala Vysokú školu Ekonomickú, obchodnú fakultu.

Odborná kvalifikácia lektora:

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako lektor a venuje sa najmä témam osobnostného rozvoja, pozitívneho myslenia, komunikácie, empatie, medzigeneračným rozdielom, ale aj témam podnikania a marketingu. Od roku 2006 sa venuje  a praktizuje metodiku diferencovaných funkčných stavov. Ide o celý komplex metód a technológií práce s energiou, ktoré umožňujú prejsť od neriadeného emotívneho prejavu k celistvému prežívaniu. Zmyslom DFS je naučiť sa tvoriť svoj život zo svojho vnútra.
V roku 2016 počas svojho pobytu na Sri Lanke absolvovala výuku meditačných techník a bdelej pozornosti v Kanduboda Meditation Centre. Absolvovala kurz Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) v Palouse Mindfulness school a školu trénerov Mindfulness MBSR 3. stupňa v akreditovanej Minfdful Academy v Španielsku.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

Imperial Tobacco Slovakia a.s., CBRE s.r.o., Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka, Nielsen SK s. r. o., PALMA a. s.

Prejsť na lektorský tím