PhDr. Helena Grófová, PhD.

PhDr. Helena Grófová, PhD.

{meno}

Vzdelanie:

Odborná kvalifikácia lektora:

Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a konzultantskou činnosťou zameranou na stimuláciu profesionálneho a osobnostného rastu. Sama absolvovala niekoľko dlhodobých výcvikových programov – 480 hodín výcviku v skupinových technikách práce so zameraním na sociálno-výcvikovú prácu a 550 hodín výcviku Psychoterapia – prístup zameraný na človeka. Je absolventkou Pedagogickej fakulty odbor liečebná pedagogika terapeuticko-výchovný smer.
Dlhé roky pôsobila na akademickej pôde ako vysokoškolská pedagogička. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala tréningy zamerané na personálne poradenstvo (externý koučing, strategické plánovanie, systém hodnotenia a vzdelávanie pracovníkov, adaptačné programy, britský model posudzovania riadiacich pracovníkov tzv. metódou „Assessment Centre“), mediáciu, supervíziu a tréningy manažérskych zručností a organizačného správania. Podieľa
sa na tvorbe a realizácii vzdelávajúcich projektov pre jednotlivcov, skupiny, organizácie v štandardných a špecifických témach formou indoor i outdoor, spolupracuje s personalistami pri analýze vzdelávacích potrieb jednotlivých pracovníkov, vzdelávajúceho či hodnotiaceho systému.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

Akadémia vzdelávania, PDC Slovensko, ARK, s.r.o., CKM 2000 Travel, Heineken Slovensko, IKEA Bratislava, Brno, Ostrava, Praha, Inštitút pre verejnú správu, Prvá stavebná sporiteľňa, Sony Slovakia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Západoslovenská energetika…

Prejsť na lektorský tím