PhDr. Tatiana Lesayová

PhDr. Tatiana Lesayová

{meno}

Vzdelanie:

MGPI Moskva – odbor psychológia a pedagogika

Odborná kvalifikácia lektora:

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko – konzultačnej činnosti v oblasti komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, riešenia konfliktov, asertivity a biznis protokolu. Pre AIO EDUCATION s.r.o. vedie vzdelávacie a tréningové projekty od roku 2008. Je absolventkou štúdia psychológie a pedagogiky na MGPI v Moskve. Počas rokov 1993 až 1995 pracovala na projekte PHARE zameraného na Reštrukturalizácia trhu práce (výber zamestnania a voľba povolania) Nemecko, Francúzsko,Dánsko. V roku 2004 spolupracovala na  Assessment a development center – GRH,  Hodnotenie a rozvoj pracovníko v Belgicku. Absolvovala tréningy na zisťovanie psychickej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v THOMAS INTERNATIONAL vo Veľkej Británii.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

Volkswagen, a.s., HB Reavis, Duslo a.s. Šaľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, DS Systems s. r. o., Hyundai Motor Czech s. r. o., Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR ,Ministerstvo hospodárstva SR, Allianz Slovenska poistovňa a.s., Centrum vzdelávania MPSVaR SR, Natur Pack a.s., Inštitút pre verejnú správu, Akadémia vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Združenie Feman, Slovenská finančná správa, Ministerstvo zdravotníctva SR,…

Prejsť na lektorský tím