Manažérsky mix

Identifikujte úlohy a kompetencie manažéra. Zistíte, aké sú možnosti ovplyvňovania výkonu, zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov a eliminovania demotivátorov. Uvedomíte si potrebu motivácie a význam očakávaní pracovníkov. Osvojíte si konkrétne nástroje na zvýšenie motivácie a stimulácie pracovníkov. Spoznáte jednotlivé štýly a flexibilitu vedenia pracovníkov. Precvičíte si riešenie situácií z praxe v rámci modelových hier. Spoznáte zákonitosti prijímania a poskytovania kritiky a spätnej väzby. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

Komu je kurz určený?

 • Manažérom všetkých úrovní

Obsah intenzívneho 2 dňového tréningu:

 • Podmienky dosahovania výkonu:
  • Osobnosť a kompetencie manažéra
  • Riadenie výkonu
  • Dosahovanie žiadúcich výstupov – výkonu
  • Možnosti ovplyvňovania výkonu
  • Úlohy manažéra
  • Identifikácia reálnej situácie
 • Motivácia pracovníkov:
  • Motivácia ako súčasť riadenia
  • Efektívna a účinná motivácia zamestnancov
  • Faktory motivácie a demotivácie
  • Ako zistiť čo pracovníka motivuje – Motivačný rozhovor…keď sa dobre pýtaš, veľa sa dozvieš
  • „Psychologická dohoda“ – nový pojem vo vedení ľudí
  • Manažérske štýly riadenia …ktorý štýl je motivačný?
  • Typológia zamestnancov …na každého treba inak
  • Význam očakávaní pracovníkov
  • Otázky spravodlivosti a pracovná motivácia
  • Konkrétne nástroje motivácie manažéra
  • Motivácia v každodennej realite
 • Vedenie pracovníkov:
  • Efektívnosť vedenia ľudí
  • Úroveň rozvoja pracovníkov a ich vedenie
  • Manažérske a vodcovské typy (MBTI)
  • Flexibilita štýlov vedenia
  • Dimenzie osobnosti
  • Štýly rozhodovania a miera angažovania pracovníkov
  • Kritériá voľby štýlu rozhodovania
  • Pravidlá štýlov rozhodovania
  • Dilemy líniového manažéra
  • Riešenie situácií z praxe
 • Spätná väzba
  • Komunikácia spätnej väzby a motivácia
  • Zásady prijímania a dávania spätnej väzby
  • Prehľad asertívnych techník a ich použitia
  • Konštruktívna kritika – postup
  • Ako reagovať na oprávnenú kritiku
  • Čo s kritikou, ktorá je oprávnená, ale nekonštruktívna
  • Kritika neoprávnená
  • Kritika manipulatívna
  • Umenie kompromisu
  • Príklady zo života a ich riešenie

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Anna Gúcka-Trubanová
Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

15.06.2021 – 16.06.2021 ONLINE – Školenie prebieha v čase od 9:00-16:30. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

15.06.2021 – 16.06.2021 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

06.07.2021 – 07.07.2021 ONLINE – Školenie prebieha v čase od 9:00-16:30. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

06.07.2021 – 07.07.2021 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

22.09.2021 – 23.09.2021 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

05.11.2021 – 06.11.2021 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

Vzdelávanie prebieha v MERCURE BRATISLAVA HOTEL**** alebo Aston Business Hotel**** v Bratislave. V Banskej Bystrici prebieha vzdelávanie v Hoteli DIXON****. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 280€ |  s DPH: 336€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 24,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Manažérsky mix

Updated on 2021-05-20T20:29:09+02:00, by AIO Education.