Manažérsky mix

Identifikujte úlohy a kompetencie manažéra. Zistíte, aké sú možnosti ovplyvňovania výkonu, zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov a eliminovania demotivátorov. Uvedomíte si potrebu motivácie a význam očakávaní pracovníkov. Osvojíte si konkrétne nástroje na zvýšenie motivácie a stimulácie pracovníkov. Spoznáte jednotlivé štýly a flexibilitu vedenia pracovníkov. Precvičíte si riešenie situácií z praxe v rámci modelových hier. Spoznáte zákonitosti prijímania a poskytovania kritiky a spätnej väzby. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

Komu je kurz určený?

 • Manažérom všetkých úrovní

Obsah intenzívneho 2 dňového tréningu:

 • Podmienky dosahovania výkonu:
  • Osobnosť a kompetencie manažéra
  • Riadenie výkonu
  • Dosahovanie žiadúcich výstupov – výkonu
  • Možnosti ovplyvňovania výkonu
  • Úlohy manažéra
  • Identifikácia reálnej situácie
 • Motivácia pracovníkov:
  • Motivácia ako súčasť riadenia
  • Efektívna a účinná motivácia zamestnancov
  • Faktory motivácie a demotivácie
  • Ako zistiť čo pracovníka motivuje – Motivačný rozhovor…keď sa dobre pýtaš, veľa sa dozvieš
  • „Psychologická dohoda“ – nový pojem vo vedení ľudí
  • Manažérske štýly riadenia …ktorý štýl je motivačný?
  • Typológia zamestnancov …na každého treba inak
  • Význam očakávaní pracovníkov
  • Otázky spravodlivosti a pracovná motivácia
  • Konkrétne nástroje motivácie manažéra
  • Motivácia v každodennej realite
 • Vedenie pracovníkov:
  • Efektívnosť vedenia ľudí
  • Úroveň rozvoja pracovníkov a ich vedenie
  • Manažérske a vodcovské typy (MBTI)
  • Flexibilita štýlov vedenia
  • Dimenzie osobnosti
  • Štýly rozhodovania a miera angažovania pracovníkov
  • Kritériá voľby štýlu rozhodovania
  • Pravidlá štýlov rozhodovania
  • Dilemy líniového manažéra
  • Riešenie situácií z praxe
 • Spätná väzba a zvládnutie náročných situácií:
  • Komunikácia spätnej väzby a motivácia
  • Zásady prijímania a dávania spätnej väzby
  • Nutnosť dať negatívnu spätnú väzbu alebo kritiku
  • Oznámenie neatraktívneho rozhodnutia
  • Zvládanie odporu k zmene
  • Nutnosť povedať “nie“
  • Štýly komunikácie v náročných situáciách líniového manažéra
  • Prehľad asertívnych techník a ich použitia
  • Konštruktívna kritika – postup
  • Ako reagovať na oprávnenú kritiku
  • Čo s kritikou, ktorá je oprávnená, ale nekonštruktívna
  • Kritika neoprávnená
  • Kritika manipulatívna
  • Umenie kompromisu
  • Príklady zo života a ich riešenie

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Anna Gúcka-Trubanová
Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

27.07.2023 – 28.07.2023 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

27.07.2023 – 28.07.2023 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

19.09.2023 – 20.09.2023 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

19.09.2023 – 20.09.2023 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

07.11.2023 – 08.11.2023 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

07.11.2023 – 08.11.2023 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

VÍKENDOVÉ TERMÍNY ŠKOLENÍ :

20.5.2023 a 27.5.2023 od 9:00 -16:00 online alebo prezenčnou formou.
17.6.2023 a 24.6.2023 od 9:00 -16:00 online alebo prezenčnou formou.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 330€ |  s DPH: 396€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 35,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Manažérsky mix

Updated on 2023-05-30T11:16:14+02:00, by AIO Education.