Národný projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Prostredníctvom projektu – ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE je možnosť získať preplatenie našich kurzov vo výške 80% až 100% školeného. Projekt je určený pre zamestnaných záujemcom a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Zamestnaní ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a získať nové zručnosti, môžu mať náklady na kurzy preplatené cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnaní účastníci si môžu vybrať dva školenia, ktoré im úrad práce môže preplatiť.

Kurzy sú určené pre zamestnaných ľudí, ale aj ďalšie kategórie osôb

Technologický pokrok mení aj trh práce a niektoré zo súčasných pracovných pozícií sú ohrozené. Preto sa projekt „Zručnosti pre trh práce “ zameriava na zamestnaných pracujúcich ľudí, ale aj osoby na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaným, alebo tých, ktorí majú potrebu a túžbu zmeniť svoje kariérne a profesné zameranie. Kurz si vyberá záujemca sám podľa vlastných potrieb.

Kto teda môže požiadať o preplatenie kurzov cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa? Ide o tieto kategórie osôb:

  1. zamestnaní,
  2. osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
  3. nezamestnaní

Aké sú podmienky?

Prvou podmienkou je, aby sa  zamestnaný človek (alebo osoba na materskej či rodičovskej dovolenke) stal záujemcom o zamestnanie. ( tj. zamestnaná osoba a uvažuje o zmene zamestnania ). Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto sa rozhodne zaradiť do evidencie záujemcov o zamestnanie. Žiadateľ vyplní žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania. Zaradenie do evidencie je jednoduché a vybavíte to na ktoromkoľvek úrade práce, bez ohľadu na váš trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne, ale aj poštou, alebo cez elektronickú schránku. Po podaní prvotnej žiadosti záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania nás prosím kontaktujte, aby sme Vám zaslali podklady ku druhej žiadosti už ku konkrétnemu školeniu, ktoré ste si z našej ponuky vybrali.

Podmienky pre získanie príspevku na kurzy

Záujemca o zamestnanie predloží na úrade práce žiadosť s uvedeným konkrétnym školením, najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom začiatku kurzu. Úrad práce túto žiadosť posudzuje individuálne, predovšetkým na základe posúdenia efektívnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku.  S vyplnením tejto žiadosti vám radi pomôžeme, všetko pripravíme a skonzultujeme. Stačí sa nám ozvať na aio@aioeducation.sk, prípadne telefonicky na 0910 975 055.

Postup po schválení žiadosti

Ak Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí s vami ako záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Následne je potrebné kontaktovať poskytovateľa vzdelávania – teda nás a zašleme vám všetky potrebné informácie a organizačné pokyny. Vzdelávanie je potrebné úspešne ukončiť, následne vám a teda aj nám úrad práce preplatí 80% – 100 % nákladov na kurz.

S vyplnením žiadostí vám radi pomôžeme, všetko pripravíme a skonzultujeme. Stačí sa nám ozvať na aio@aioeducation.sk, prípadne telefonicky na 0910 975 055.

Národný projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Updated on 2024-04-23T15:58:16+02:00, by AIO Education.