Národný projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Prostredníctvom projektu – Zručnosti pre trh práce je možnosť získať bezplatné vzdelávanie aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Zamestnaní ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a získať nové zručnosti, môžu mať náklady na kurzy preplatené cez úrad práce prostredníctvom našich kurzov alebo nás kontaktujte pre vytvorenie vhodného komplexného balíčka kurzov,

  • pripravíme Vám žiadosť, ktorú je potrebné na úrade práce predložiť najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.
  • po schválení žiadosti nás kontaktujte a pošlite nám Vzdelávací poukaz, ktorý ste obdržali od úradu práce,
  • po úspešnom ukončení vzdelávania a získaní certifikátu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preplatí 80% – 100 % nákladov na vzdelávanie.
  •  Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát.

Kurzy sú určené pre zamestnaných ľudí, ale aj ďalšie kategórie osôb

Technologický pokrok mení aj trh práce a niektoré zo súčasných pracovných pozícií sú ohrozené. Preto sa projekt „Zručnosti pre trh práce “ zameriava na zamestnaných pracujúcich ľudí, ale aj osoby na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaným, alebo tých, ktorí majú potrebu a túžbu zmeniť svoje kariérne a profesné zameranie. Kurz si vyberá záujemca sám podľa vlastných potrieb.

Kto teda môže požiadať o preplatenie kurzov cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa? Ide o tieto kategórie osôb:

  1. zamestnaní,
  2. osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
  3. študenti strednej alebo vysokej školy,
  4. dôchodcovia,
  5. nezamestnaní

Aké sú podmienky? Ako sa stať záujemcom o zamestnanie?

Prvou podmienkou je, aby sa  zamestnaný človek (alebo osoba na materskej či rodičovskej dovolenke, dôchodca, študent strednej či vysokej školy) stal záujemcom o zamestnanie. ( tj. zamestnaná osoba a uvažuje o zmene zamestnania ). Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto sa rozhodne zaradiť do  evidencie záujemcov o zamestnanie.  Zaradenie do evidencie je jednoduché a vybavíte to na ktoromkoľvek úrade práce, bez ohľadu na váš trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne, ale aj poštou, či emailom.

Podmienky pre získanie príspevku na kurzy

Záujemca o zamestnanie predloží na úrade práce žiadosť najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom začiatku kurzu. Úrad práce túto žiadosť posudzuje individuálne, predovšetkým na základe posúdenia efektívnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku.  S vyplnením tejto žiadosti vám radi pomôžeme, všetko pripravíme a skonzultujeme. Stačí sa nám ozvať na aio@aioeducation.sk, prípadne telefonicky na 0910 975 055.

Postup po schválení žiadosti

Ak Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí s vami ako záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Následne je potrebné kontaktovať poskytovateľa vzdelávania – teda nás a zašleme vám všetky potrebné informácie a organizačné pokyny. Vzdelávanie je potrebné úspešne ukončiť, následne vám a teda aj nám úrad práce preplatí 80% – 100 % nákladov na kurz.

Preplatenie nákladov na 100%

Neváhajte nás osloviť, AIO lektori, kouči a psychológovia Vám zostavia školenia priamo na mieru presne podľa vašich požiadaviek .

 

Národný projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Updated on 2024-04-08T09:54:51+02:00, by AIO Education.