Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Zamestnaní ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a získať nové zručnosti, môžu mať náklady na kurzy preplatené cez úrad práce prostredníctvom projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“.
Vzdelávanie pre záujemcov o zamestnanie je projekt úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý uhradí záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie (kurz), ktorý si sám vyberie, v plnej výške. Cielené vzdelávanie je určené pre záujemcov o zamestnanie, ktorí sa rozhodnú hľadať si nové zamestnanie alebo sú ohrození zánikom alebo stratou zamestnania. Poďme sa ďalej v článku pozrieť na to, aké sú podmienky a ako to celé prebieha.

Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa bude pokračovať až do polovice októbra 2023. Dovtedy je potrebné absolvovať naše kurzy a mať ich tak zadarmo. Podajte si žiadosť.

Ako postupovať pri podaní žiadosti na naše školenia:

Popis krokov, ktoré je potrebné absolvovať pre získanie online alebo prezenčných kurzov zadarmo cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa:

  1. záujemca o projekt sa musí zaregistrovať na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie,
  2. potom si vyberte z ponuky našich kurzovalebo nás kontaktujte pre vytvorenie vhodného komplexného balíčka kurzov,
  3. pripravíme Vám žiadosť, ktorú je potrebné na úrade práce predložiť najneskôr 21 dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania,
  4. po schválení žiadosti nás kontaktujte a pošlite nám Vzdelávací poukaz, ktorý ste obdržali od úradu práce,
  5. po úspešnom ukončení vzdelávania a získaní certifikátu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preplatí 100 % nákladov na vzdelávanie.

 

Kurzy sú určené pre zamestnaných ľudí, ale aj ďalšie kategórie osôb

Technologický pokrok mení aj trh práce a niektoré zo súčasných pracovných pozícií sú ohrozené. Preto sa projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ zameriava na zamestnaných pracujúcich ľudí, ale aj osoby na materskej či rodičovskej dovolenke, alebo tých, ktorí majú potrebu a túžbu zmeniť svoje kariérne a profesné zameranie. Kurz si vyberá záujemca sám podľa vlastných potrieb.

Kto teda môže požiadať o preplatenie kurzov cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa? Ide o tieto kategórie osôb:

  1. zamestnaní,
  2. osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
  3. študenti strednej alebo vysokej školy,
  4. dôchodcovia,
  5. živnostníci.

Aké sú podmienky? Ako sa stať záujemcom o zamestnanie?

Prvou podmienkou je, aby sa  zamestnaný človek (alebo osoba na materskej či rodičovskej dovolenke, dôchodca, študent strednej či vysokej školy) stal záujemcom o zamestnanie. ( tj. zamestnaná osoba a uvažuje o zmene zamestnania ). Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto sa rozhodne zaradiť do  evidencie záujemcov o zamestnanie.  Zaradenie do evidencie je jednoduché a vybavíte to na ktoromkoľvek úrade práce, bez ohľadu na váš trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne, ale aj poštou, či emailom.

Podmienky pre získanie príspevku na kurzy

Záujemca o zamestnanie predloží na úrade práce žiadosť najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom začiatku kurzu. Úrad práce túto žiadosť posudzuje individuálne, predovšetkým na základe posúdenia efektívnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku.  S vyplnením tejto žiadosti vám radi pomôžeme, všetko pripravíme a skonzultujeme. Stačí sa nám ozvať na aio@aioeducation.sk, prípadne telefonicky na 0910 975 055.

Postup po schválení žiadosti

Ak vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí s vami ako záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Následne je potrebné kontaktovať poskytovateľa vzdelávania – teda nás a zašleme vám všetky potrebné informácie a organizačné pokyny. Vzdelávanie je potrebné úspešne ukončiť, následne vám a teda aj nám úrad práce preplatí 100 % nákladov na kurz. Preplatiť kurzy je možné najneskôr do polovice októbra 2023, vzdelávanie musí byť úspešné ukončené najneskôr  16. októbra 2023.

Neváhajte nás osloviť, AIO lektori, kouči a psychológovia Vám zostavia školenia priamo na mieru presne podľa vašich požiadaviek 😊.

 

Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Updated on 2023-03-08T16:12:49+02:00, by AIO Education.