Prepúšťacie rozhovory

Aj prepúšťacie rozhovory sú súčasťou manažérskej práce. Ako ich zvládate vy? Cieľom tréningu je upevnenie účinných komunikačných zručností k vedeniu úspešných prepúšťacích rozhovorov. Prostredníctvom tréningu sa naučíte pracovať s emóciami vo vypätých situáciách, zvládať otvorený konflikt a námietky. Naučíte sa využívať praktické nástroje na zvládnutie prepúšťacích rozhovorov. Svoje zručnosti si vyskúšate v modelových situáciách z praxe s následnou podrobnou spätnou väzbou. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

prepustacie-rozhovory

Komu je kurz určený?

 • pre majiteľov firiem, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, tím lídrov, personalistov a tých, ktorí vedú prepúšťacie rozhovory

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

1. Komunikácia: základný pracovný nástroj manažéra

 • Pravidlá prezentovania informácií: „4 UŠI“ pomáhajú a komplikujú
 • Kontrolovať zrozumiteľnosť, presnosť, dávkovanie informácií
 • Účinná medziľudská komunikácia: emócie a neverbálna komunikácia pod kontrolou a slúžiaca dosiahnutiu cieľa
 • Využiteľné pomôcky: asertivita, aktívne počúvanie, diplomatické (nekonfrontačné) formulácie

2. Manažerská technika: Oznámenie negatívneho rozhodnutia („ prepúšťací rozhovor“)

a) Príprava:

 • Zhromaždenie relevantných faktov, usporiadanie do vykonateľného scénara
 • Zabezpečenie podmienok realizácie (miesto, čas, rozsah…)
 • Osobná príprava: odborná zdatnosť, znalosť optimálnych komunikačných schém a osobné profesionálne nastavenie.
 • Workshop 1: vyvodenie optimálneho scénara a zabezpečenia podmienok účelného výkonu

b) Realizácia

 • Popis techniky a jej jednotlivých etáp
 • Modelové aplikácie na prípady z praxe
 • Workshop 2: modelové rozhovory s použitím diskutovaných podporných postupov

3. Komplikácie, nástražné komunikačné míny, ohrozenia

 • Predchádzanie konfliktom, korektná spätná väzba, vyjadrenie pochopenia, zvládanie námietok
 • vyjednávanie: argumentácia, zvládanie námietok
 • Slovník zakázaných slov eskalujúcich napätie a hnev
 • Nešťastné stratégie a postoje, vyvolávajúce konflikt
 • Riešenie otvoreného konfliktu
 • Workshop 3: nástražné komunikačné systémy a obrana proti nim
 • Workshop 4: Manažér a zvládanie emocionálnej záťaže prepúšťacích rozhovorov súvisiaceho stresu

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

15.08.2024 – 15.08.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

15.08.2024 – 15.08.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

09.10.2024 – 09.10.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

09.10.2024 – 09.10.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

02.12.2024 – 02.12.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

02.12.2024 – 02.12.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 220€ |  s DPH: 264€
Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Prepúšťacie rozhovory

Updated on 2024-05-13T16:24:33+02:00, by AIO Education.