Psychologické know-how pre personalistov

Účastníci prostredníctvom tréningu zistia ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, aké najčastejšie chyby robia pri vnímaní druhých, získajú poznatky, čo všetko o človeku prezrádza jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo. Cez identifikáciu vonkajších znakov sa naučia lepšie porozumieť druhým, správne vyhodnotiť motívy ich konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti.

ako nastavit efektivne firemne vzdelavanie

Komu je kurz určený?

  • Špecialistom z oblasti RĽZ
  • Personálnym manažérom

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

 • Identifikácia vlastnej schopnosti vyznať sa v ľuďoch
 • Najčastejšie chyby pri vnímaní druhých
 • Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ
 • Rozdielne prejavy mužov a žien
 • Čo všetko o človeku prezrádza telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo, prečo je potrebné si to všímať
 • Temperament a jeho prejavy v správaní
 • Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek
 • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie prejavy človeka
 • „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú?
 • Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie
 • Techniky zvládania problémových typov ľudí a ako udržať komunikáciu pod kontrolou
 • Príklady z praxe, modelové situácie

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Tatiana Lesayová

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

15.08.2024 – 15.08.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

15.08.2024 – 15.08.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

09.10.2024 – 09.10.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

09.10.2024 – 09.10.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

02.12.2024 – 02.12.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

02.12.2024 – 02.12.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 220€ |  s DPH: 264€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obeda: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Psychologické know-how pre personalistov

Updated on 2024-05-20T17:41:23+02:00, by Lucia Hyžová.