selfmanazment-riadenie-stresu

Tipy ako zvládnuť stres

Vždy keď je toho na nás už priveľa a cítime sa preťažení, pociťujeme určitú mieru stresu, ktorá zasahuje všetky oblasti nášho života – emócie, správanie, dokonca aj telesné zdravie. Stres je pocit, ktorý pocítite, keď sa stretnete s nejakou záťažovou situáciou vo svojom živote. V malých dávkach môže byť prospešný, avšak v nadmernej miere výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Podľa prieskumu Amerického inštitútu stresu z roku 2018 sa stres stal jedným z najzávažnejších zdravotných problémov 20. storočia a celosvetovou epidémiou. Je preto dôležité minimalizovať jeho vplyvy, a naopak, naučiť sa pretransformovať stres na faktor, ktorý nás posúva vpred.

Všímajme si varovné signály

Vnímate nedostatok rovnováhy medzi požiadavkami, ktoré sú na vás kladené a schopnosťou vyhovieť im? Potom ste pravdepodobne v strese. A hoci sa naše vnútorné prežívanie môže odlišovať, v stresových situáciách sa môžeme najčastejšie stretávať s poruchami spánku a koncentrácie, podráždenosťou, bolesťami brucha a hlavy, únavou či zmenou hmotnosti. Nie sú však ojedinelé ani záchvaty paniky, sociálna izolácia či obsedantné správanie. Je dokázané, že opakované vystavovanie nášho organizmu stresovým reakciám vedie k dlhotrvajúcim psychickým a fyzickým zdravotným problémom. Medzi ne patria predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, úzkosť a depresia.

Stres ako pozitívny faktor

Stres bol, paradoxne, v dávnych časoch naším priateľom. Jeho ochranný mechanizmus nás varoval pred nebezpečenstvom a nútil nás pred ním utiecť a zachrániť si tak život.
Stres zostal súčasťou evolučnej snahy o prežitie. Je preto nereálne sústrediť sa na jeho absolútnu elimináciu. Mali by sme k nemu pristupovať skôr z pohľadu získavania úžitku a riadiť ho v náš prospech.

Stres verzus syndróm vyhorenia

Kým stres je nevyhnutný pre vyššie spomenuté dôvody, vyhorenie nie je. Stresom je naša reakcia, no pri vyhorení ide o nahromadenie nadmerných stresorov, vedúcich až k nezvládnuteľným úrovniam stresu. Keď sa dostaneme do bodu, v ktorom už nie sme schopní vyrovnať sa so stresom, sme „vyhorení“ ako symbolická sviečka z úvodu nášho článku. Tu môže manažment stresu ponúknuť rôzne nástroje a pomôcť nám vyhnúť sa nepríjemným zážitkom vyhorenia.

Ako zatočiť so stresom

Na každého z nás platí niečo iné, preto musíme sami zistiť, ktorá činnosť či technika nám pomáhajú odbúravať stres.

  • Pochopme svoj stres: pomôže nám to lepšie sa pripraviť na jeho zvládanie.
  • Identifikujme zdroje stresu: stresovať nás môže práca, rodina, ale aj životná zmena či niektorý z množstva ďalších spúšťačov.
  • Naučme sa rozpoznávať stresové signály: všetci vnímame stres inak, preto je dôležité poznať svoje vlastné „výstražné tóny“.
  • Poznajme svoje stresové reakcie: aká je naša taktika pri upokojovaní sa po strese? Nie vždy môže byť naše správanie a reakcie zdravé, napríklad, ak sa so stresom vyrovnávame pomocou alkoholu či prejedania sa.
  • Implementujme stratégiu zdravého riadenia stresu: stanovenie pozitívnej stresovej reakcie nám pomôže získať fyzickú i psychickú pohodu z dlhodobej perspektívy. Vymeňme alkohol či iný neduh za meditáciu či cvičenie a staneme sa svedkami pozitívnej zmeny.
  • Nájdime si čas na seba: keď si urobíme čas na seba, budú z toho profitovať aj ostatní. Pripomína to analógiu pasažiera lietadla. Skôr, než pomôžeme druhým, musíme si nasadiť vlastnú kyslíkovú masku.
  • Nebojme sa požiadať o pomoc: oslovme priateľa alebo člena rodiny, s ktorým sa môžeme o našom probléme porozprávať. Postoj nezainteresovanej osoby nám pomôže vidieť vlastný problém z iného uhla pohľadu.

Riadenie stresu pomocou Mindfulness?

Pojem „Mindfulness“ môže byť preložený aj ako všímavý stav mysle alebo aktívne prežívanie prítomného okamihu. Ide o jednoduchú, ale efektívnu meditáciu, ktorá pomáha získať kontrolu nad rozlietanými myšlienkami a správaním. Mindfulness je proces aktívneho registrovania nových vecí. Dostáva človeka do prítomnosti. Pre svoj význam a vplyv na zvládanie stresových situácií poskytujú kurzy zamerané práve na „všímavosť mysle“ svojim zamestnancom aj veľké prestížne firmy ako sú napríklad Apple, Google, Yahoo, či Starbucks.

Práve kvôli efektom a úspešnosti tzv. cvičení Mindfulness sme pre Vás pripravili nový kurz, vďaka ktorému sa naučíte lepšie zvládať stresové situácie – „Riadenie stresu pomocou Mindfulness.“ Prihláste sa tu – https://www.aioeducation.sk/kurz-riadenie-stresu-pomocou-mindfulness/

Comments:0

Pridaj komentár