post-vyber-zamestnancov

Uľahčite si výber zamestnancov a nájdite vhodných kandidátov

Najať správneho zamestnanca je náročný a často nákladný proces. V závislosti od toho, akého kandidáta do firmy vyberiete, môžete ovplyvniť celkovú produktivitu a atmosféru vo firme či v tíme, ako aj úspešnosť samotného pracovného pomeru. Postup, ktorý pri výbere vhodného kandidáta zvolíte, predurčuje úspech samotného náboru. Úspech výberu je v rukách personalistov, či dokážu vyťažiť maximum času a energie, ktoré do výberového procesu vložia.

Nepodceňte popis pracovnej pozície

Pred zverejnením pracovnej pozície sa zamerajte na precíznu definíciu náplne práce, požiadaviek na kandidáta a ponúkaných benefitov. Práve dôkladná analýza pracovného miesta môže prispieť k takému zverejneniu pracovnej ponuky, ktoré osloví cieľovú skupinu kandidátov. Mali by ste pritom dbať na to, aby ste zadali konkrétne požiadavky namiesto všeobecných formulácií. Informácie o spoločnosti a jej benefitoch by ste nemali oklieštiť len na oblasť práce v mladom kolektíve. Pri koncipovaní tejto stratégie myslite aj na kľúčových zamestnancov, ktorí budú do výberového procesu zapojení. Stretnutie s nimi vám pomôže zvoliť efektívny postup a stanoviť podmienky selekcie aj s ohľadom na ich očakávania.

Pomôžte si kontrolným zoznamom a budujte si sieť kontaktov

Hoci máte za sebou už niekoľko desiatok výberových konaní, musíte mať na zreteli aj systematizáciu náborového procesu. Práve kontrolný zoznam nastavuje zrkadlo úspechu vášho úsilia a zároveň odhalí dosiahnutý pokrok v danej fáze výberu. Súčasťou takýchto „checklistov“ by mali byť aj referencie kandidátov. Vypýtajte si kontakty na predchádzajúcich nadriadených, ktorých vzťahy a skúsenosti s konkrétnou osobou vám môžu výrazne pomôcť v procese rozhodovania sa.

Zadajte úlohu a preverte si kompatibilitu s firemnou kultúrou

Vo výberových procesoch sa okrem životopisu a motivačného listu čoraz viac zadávajú aj konkrétne úlohy. Tie odhalia reálne schopnosti kandidáta popasovať sa s úlohami, ktoré sú na danej pozícii bežné. Potenciálni uchádzači pritom môžu preukázať svoju originalitu a kreativitu a zároveň sa odlíšiť od ostatných kandidátov.
Ozvalo sa vám na inzerovanú pozíciu množstvo adeptov? Ak si chcete pri nábore zamestnancov ušetriť čas, prelustrujte si zaujímavých kandidátov telefonicky. Zatiaľ čo môžu adeptov životopis a skúsenosti vyzerať na papieri dobre, predbežný výberový pohovor odhalí, či je deklarovaná kvalifikácia v súlade s náplňou ponúkanej práce. Zároveň zistíte, či sú očakávania kandidátov zhodné s ponúkanými možnosťami, pričom skúsenému náborárovi neunikne ani prípadná nezhoda kandidáta s firemnou kultúrou.

Pracovná ponuka a hodnotiace rozhovory

Ak ste sa úspešne prepracovali k výberu správneho kandidáta, na znak potvrdenia ústnej dohody nezabudnite predložiť novému kolegovi pracovnú ponuku. Mali by v nej byť zhrnuté všetky podmienky práce, vrátane mzdy, spôsobu udeľovania odmien, možnosti flexibilnej práce, ako aj záväzok týkajúci sa pridelenia služobného auta.
Zavŕšením úspešného výberového procesu by mali byť pravidelné hodnotiace rozhovory zamestnanca s priamym nadriadeným. Nie je nič horšie, než absencia spätnej väzby, pocit nezáujmu či protichodnosť vzájomných očakávaní. Zamestnanec s podpísanou pracovnou zmluvou ešte nie je automatickou zárukou jeho zotrvania vo firme a jej úspešnej reprezentácie navonok. Myslite preto na dôležitosť pravidelného kontaktu a stretnutí s vaším novým zamestnancom, ktorý tak nebude mať dôvod odchádzať ešte v skúšobnej lehote.

Výber zamestnancov je komplexný proces, ktorý si zaslúži viac detailov a praktických príkladov. Zdokonaľte sa v technikách výberu vhodných zamestnancov, ktorí sú kľúčovým faktorom úspechu firmy. Získať správnych ľudí na správne miesta vám pomôžu aj naši šikovní lektori na kurze Výber zamestnancov, ktorý vám pomôže osvojiť si zručnosti v jednotlivých fázach výberového procesu.

Comments:0

Pridaj komentár