motivacia-vedenie-pracovnikov

Vedeli ste, že len 13 percent zamestnancov sa cíti byť motivovanými.

Motivácia zamestnancov zvýši ich záujem o firmu a jej ciele

Vedeli ste, že len 13 percent zamestnancov sa cíti byť motivovanými v práci? Aby sa zvýšila výkonnosť vášho oddelenia a celej spoločnosti, motivácia by sa mala stať pravidelnou rutinou. Mnohé spoločnosti ju však podceňujú, a práve to je dôvod, prečo strácajú ich zamestnanci záujem o firmu a jej rast.

Prečo je dôležitá motivácia zamestnancov

Produktivitou k splneniu cieľov: Motivovaní zamestnanci sú zväčša produktívnejší a firma tak vďaka nim dosahuje vyššiu úroveň produkcie. Pracovisko bez motivácie, naopak, oberá firmu o čas a zdroje. Príkladom je zamestnanec, ktorý svoj pracovný čas využije na súkromné „surfovanie“ na internete, kde možno hľadá novú prácu.

Dosiahnutím cieľov k ďalšiemu rozvoju: Motivovaný zamestnanec ľahšie dosahuje svoje osobné ciele. Ich splnením si navyše uvedomí prepojenie medzi úsilím a výsledkami a to podporí jeho snahu pokračovať v ďalšom rozvoji.

• Zvýšenou angažovanosťou k podpore rastu: V dôsledku motivácie sa zamestnanci budú snažiť o splnenie pridelených úloh. Angažovanosť spokojného zamestnanca voči firme tak rastie a pozitívne sa to odzrkadlí i v jej napredovaní.

• Želané výsledky zabezpečiť rovnováhou schopností a ochotou plniť úlohy: Úroveň efektívnosti zamestnancov nie je založená len na individuálnych schopnostiach a kvalifikácii. Dôležitá je aj rovnováha medzi schopnosťou a ochotou plniť pridelené úlohy. Vďaka nej bude firma schopná dosahovať želané výsledky.

Ako motivovať zamestnancov

• Osobná komunikácia: Dajte vašim zamestnancom pocit príslušnosti ku kolektívu a snažte sa o čo najčastejší osobný kontakt a rozhovor. Nadobudnú tak pocit, že majú nad sebou lídra, ktorému záleží na ich názore a ktorý si ochotne vypočuje ich nápady.

• Ocenenie individuálneho prínosu: Úsilie zamestnancov a dobre odvedená práca by mali byť pravidelne odmeňované uznaním či (ne)finančným bonusom. Dodá im to pocit dôležitosti a zároveň si uvedomia, aký vplyv má ich výkon na ciele a smerovanie spoločnosti.

• Pozitívne pracovné prostredie: Energia vyžarujúca z priestoru, v ktorom máte s vašimi kolegami denne spolupracovať, tiež môže pôsobiť (de)motivačne. Neváhajte si spraviť malý prieskum a opýtať sa zamestnancov, čo na svojom pracovisku oceňujú a čo by, naopak, privítali. Detaily v podobe rastlín či motivačných citátov sú jedným z prvkov, ktoré tiež môžu prispieť k príjemnej atmosfére.

„Ľudia môžu prijať prácu kvôli peniazom, často ju však opúšťajú pre nedostatočné uznanie a motiváciu.“
Bob Nelson

Comments:0

Pridaj komentár