banner

Najbližšie školenia:

29.11.2022 - Efektívna komunikácia pre zákaznícky servis | Cena s DPH: 264€

Zdokonaľte sa v profesionálnej komunikácii so zákazníkmi. Vytvorte pozitívny dojem pri telefonickej komunikácii a použitím empatie dokážete zvládnuť aj tie najkritickejšie konverzácie.

29.11.2022 - Hodnotiace rozhovory a systém hodnotenia zamestnancov | Cena s DPH: 264€

Dosiahnite úspech cez správne hodnotenie. Naučte sa, využiť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj na motiváciu pracovníkov.Pripravte seba a vedúcich pracovníkov na pozíciu úspešného hodnotiteľa.

29.11.2022 - Interná komunikácia ako cesta k správnemu fungovaniu firmy | Cena s DPH: 264€

Interná komunikácia je účinným nástrojom na zlepšenie vzťahov so zamestnancami. Umožní im lepšie porozumieť dianu vo firme a jej smerovaniu.

29.11.2022 - Profil úspešného obchodníka | Cena s DPH: 396€

Zoznámte sa s vlastnosťami a zručnosťami úspešného obchodníka. Spoznáte možnosti svojho osobnostného rastu v pozícii obchodníka.

30.11.2022 - Generácia XYZ v pracovnom prostredí | Cena s DPH: 264€

Spoznajte rozdiely medzi jednotlivými generáciami XYZ, dozviete sa, aké postoje majú jednotlivé generácie k práci, k zamestnaniu, čo očakávajú od zamestnávateľa a čoho sa naopak obávajú.

01.12.2022 - Efektívne vedenie tímu a riadenie porád | Cena s DPH: 396€

Budujete svoj tím efektívne? uvedomte si princíp fungovania tímu,spoznjte tímovú dynamiky (komunikácia, spolupáca, pravidlá, roly) a zákonitostí formovania vzťahov v tíme.

01.12.2022 - Hodnotiace rozhovory pre majstrov | Cena s DPH: 264€

Pripravte vedúcich pracovníkov na pozíciu úspešného hodnotiteľa.

01.12.2022 - Komunikácia ako základ úspechu v profesii – I. modul | Cena s DPH: 264€

Odhadnite svojich partnerov a zvoľte vhodnú komunikáciu.

01.12.2022 - Manažérsky mix | Cena s DPH: 396€

Identifikujte úlohy a kompetencie manažéra. Zistíte, aké sú možnosti ovplyvňovania výkonu, zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov a eliminovania demotivátorov.

01.12.2022 - Obchodný rozhovor a vyjednávanie pre nákupcov | Cena s DPH: 396€

Nakupujte lacnejšie a s lepšími zmluvnými podmienkami. Získajte istotu pri vyjednávaní s dodávateľmi a naučte sa dohodnúť, čo najlepšie zmluvné podmienky pre Váš nákup. Zlepšite sa v argumentovaní a presadzovaní Vašich záujmov počas vyjednávania.

Povedali o nás

Ivana Kolenová – Slovak Telekom, a.s.

Rada by som sa touto cestou špeciálne poďakovala lektorke PhDr. Ambrózovej za profesionálne zvládnutie tréningu „Riešenie konfliktných situácií“ v dňoch 28.-29.4.2016. Môj rešpekt a uznanie si získala hlavne svojim prístupom voči temperamentnejšiemu účastníkovi tréningu, vďaka čomu som mala možnosť vidieť počas 2 dní ukážkové manažovania konfliktov takpovediac „na živo“.”

Ivana Kolenová – Slovak Telekom, a.s.

Ing. Michal Pacher, Nákupca, ZF Slovakia, a.s.

Prístup a kvalitu služieb hodnotím pozitívne. Prejav a odborné vedomosti JUDr. Gajdošíkovej boli na vysokej úrovni, pozitívne referencie som odovzdal aj kolegom.

Ing. Michal Pacher, Nákupca, ZF Slovakia, a.s.

Články

Prehľad aktuálnych kurzov

Updated on 2022-07-29T17:21:51+02:00, by AIO Education.