aio-hero

Najbližšie školenia:

23.11.2023 - Akadémia pre personalistov | Cena s DPH: 1 284€

Akadémia pre personalistov prináša účastníkom komplexný prehľad v najžiadanejších oblastiach HR praxe. Tréning je zostavený na základe dlhoročných skúseností v HR oblasti s praktickou aplikáciu a využitím prípadových štúdií.

23.11.2023 - Výber zamestnancov | Cena s DPH: 396€

Získajte správnych ľudí na správne miesta. Zdokonaľte sa v technikách výberu vhodných zamestancov,ktorí sú základným faktorom úspechu firmy.

24.11.2023 - Odborná príprava lektorov | Cena s DPH: 396€

Pripravte sa na prácu lektora. Zdokonaľte sa v lektorských a konzultačných činnostiach. Posilnite si sebadôveru pri vystupovaní v pozícii lektora a naučte sa profesionálne vystupovať

24.11.2023 - Reziliencia – zvyšovanie osobnej psychickej, fyzickej odolnosti a angažovanosti v čase krízy | Cena s DPH: 264€

Naučte sa žiť zmysluplný a šťastný život v plnohodnotných osobných vzťahoch.

27.11.2023 - Tímová spolupráca pre IT | Cena s DPH: 396€

Využite potenciál Vášho tímu na 100%. Spoznajte vlastnosti úspešných tímov, zistite ako najlepšie spojiť jednotlivcov do silného kolektívu a naučte sa riešiť konflikty v tíme bez zbytočných emócií.

28.11.2023 - GDPR v praxi pre personalistov | Cena s DPH: 180€

Získajte komplexný prehľad v zákonných povinnostiach zamestnávateľa podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v roku 2023.

28.11.2023 - Komunikácia a zvládanie náročných situácií | Cena s DPH: 396€

Viete, aké sú najčastejšie omyly v komunikácii líniových manažérov? Osvojte si správne štýly komunikácie v náročných pracovných situáciách, dodržujte zásady poskytovania spätnej väzby a konštruktívnej kritiky bez stresu.

28.11.2023 - Riadenie ľudských zdrojov | Cena s DPH: 336€

Získajte potrebné zručnosti a zvládnite celý proces strategického riadenia ľudských zdrojov.

29.11.2023 - LinkedIn pre personalistov | Cena s DPH: 264€

Prihláste sa na kurz a naučte sa vytvoriť a vylepšiť LinkedIn profil alebo profil Vašej spoločnosti. Je to výborný nástroj na hľadanie budúcich firemných partnerov, ale aj budúcich potenciálnych zamestnancov.

29.11.2023 - Prezentačné zručnosti | Cena s DPH: 396€

Bojíte sa prezentovať? Spoznajte umenie zaujať a presvedčiť Vaše publikum. Odpovedajte na otázky poslucháčov a udržte si pozornosť poslucháčov v náročných situáciách, efektívnejšie zvládnite trému a stres, zvýšte svoju sebadôveru.

Povedali o nás

Monika Kovácsová – Špecialista náboru – c2i s.r.o.

„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na Vašom školení, môžem ho len odporučiť. Moje očakávania boli v plnej miere splnené.Som veľmi spokojná s prístupom lektorky JUDr. I. Gajdošíkovej ako aj s celým riadením a vedením školenia.“

Monika Kovácsová, Špecialista náboru, c2i s.r.o.

Martin Ďuriš, Senior Purchase Specialist, Business Lease Slovakia s.r.o

"Kurz splnil očakávanie, a na kurze vládla uvoľnená atmosféra. Pozitívne hodnotím že na kurze bolo len 5 ľudí takže bol priestor vyskúšať si všetky veci zo školenia. Celkovú kvalitu služieb by som ohodnotil na vysokej úrovni.

Martin Duris, Senior Purchase Specialist, Business Lease Slovakia s.r.o

Gabriela SEDLÁČKOVÁ, nákupca, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

„Získané vedomosti sú pre mňa cenné a v praxi ich v dohľadnej dobe využijem.Prístup vynikajúci a voči kvalite nie je čo vytknúť. Kurz splnil moje očakávania. JUDr. Gajdošíkovú som už odporučila aj svojim kolegom.“

Gabriela SEDLÁČKOVÁ, nákupca, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Články

Prehľad aktuálnych kurzov

Updated on 2023-09-05T11:40:41+02:00, by AIO Education.