banner

Najbližšie školenia:

31.01.2023 - Interná komunikácia ako cesta k správnemu fungovaniu firmy | Cena s DPH: 264€

Interná komunikácia je účinným nástrojom na zlepšenie vzťahov so zamestnancami. Umožní im lepšie porozumieť dianu vo firme a jej smerovaniu.

31.01.2023 - Kreatívne riešenia problémov | Cena s DPH: 264€

Spoznajte výhody kreatívneho myslenia a riešenia problémov v tíme. Identifikujete bariéry kreativity a naučte sa s nimi pracovať.

01.02.2023 - Efektívne vedenie porád a stretnutí | Cena s DPH: 264€

Nudné porady? Naučte sa ako ich zefektívniť. Získajte tipy a triky ako si udržať pozornosť na stretnutí. Vyhnite sa konfliktným situáciám počas vedenia porád a naučte sa vypočuť požiadavky a návrhy iných.

02.02.2023 - Komunikácia s rešpektom a toleranciou v záťažových situáciách | Cena s DPH: 216€

Osvojte si spôsoby zvládania svojich emócií, ako partnersky, s rešpektom komunikovať so svojim komunikačným partnerom.

02.02.2023 - Reziliencia – zvyšovanie osobnej psychickej, fyzickej odolnosti a angažovanosti v čase krízy | Cena s DPH: 264€

Naučte sa žiť zmysluplný a šťastný život v plnohodnotných osobných vzťahoch.

03.02.2023 - Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia | Cena s DPH: 264€

Kto sa správne pýta, dostane správnu odpoveď. Vytvorte pozitívny dojem pri telefonickej a emailovej komunikácii. Použitím empatie dokážete zvládnuť aj tie najkritickejšie konverzácie.

07.02.2023 - Delegovanie | Cena s DPH: 264€

Ako úspešne delegovať? Porozumiete významu delegovania ako nástroja motivácie a rozvoja pracovníkov. Osvojte si zručnosti delegovania, ktoré sú kľúčové pri dosahovaní efektívnych výsledkov prostredníctvom podriadených.

07.02.2023 - Riešenie konfliktných situácií | Cena s DPH: 396€

Riešte konflikty elegantne. Vyslovte svoje požiadavky, tak aby ich aj druhá strana prijala.Osvojte si asertívne správanie a vyhnite sa častým konfliktom na pracovisku a v osobnom živote.

08.02.2023 - Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu | Cena s DPH: 396€

Správna motivácia Vás dovedie k úspechu.Uvedomte si potrebu motivácie a význam v očakávaniach pracovníkov. Zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov.

09.02.2023 - Ako viesť obchodný rozhovor | Cena s DPH: 396€

Poznáte Vašich zákazníkov? Osvojte si nové techniky na účinnú starostlivosť o svojich klientov a naučte sa ako ich správne odhadnúť a zistiť ich potreby.

Povedali o nás

Petrasova Jozefina, ZF Slovakia, a.s.

„Zo získaných vedomostí som okamžite použila osobne pohovory s členmi tímu,kde som sa ich cielene pýtala otázky zamerane na 5 pilierov motivácie (nepriamo formulované otázky) a vyhodnotila, kde môže byt ich demotivácia k určitej úlohe a tiež som sa snažila získať ich súhlas. Takže skolenie som určite využila, téma bola spracovaná volmi dobre . Ja som si na tuto tému pred školením sama študovala nejaké materiály,ale informácie v nich by boli iba ťažko použiteľné, takže o to viac si cením obsah a podanie školenia.“

Petrasova Jozefina, ZF Slovakia, a.s.

Ing. Michal Pacher, Nákupca, ZF Slovakia, a.s.

Nadobudnuté vedomosti využívam od prvého dňa ukončenia tréningu a sú samozrejme prínosom pre prax. Kurz splnil moje očakávania v plnej miere. PhDr. Surovcovú a Ing.Surovca som odporučil aj svojim kolegom, s ich prístupom som bol maximálne spokojný – ideálne sa dopĺňali a vytvorili príjemné prostredie na absolvovanie kurzu.

Ing. Michal Pacher, Nákupca, ZF Slovakia, a.s.

Články

Prehľad aktuálnych kurzov

Updated on 2022-07-29T17:21:51+02:00, by AIO Education.