skolenia-pre-firmy-lektor-zena-kurzy-online-pocitac

Najbližšie školenia:

13.12.2021 - INCOTERMS 2020 v praxi | Cena s DPH: 180€

Oboznámte sa s používaním pravidiel INCOTERMS 2020 v praxi. Dozviete sa, aké sú povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.

13.12.2021 - Interná komunikácia ako cesta k správnemu fungovaniu firmy | Cena s DPH: 216€

Interná komunikácia je účinným nástrojom na zlepšenie vzťahov so zamestnancami. Umožní im lepšie porozumieť dianu vo firme a jej smerovaniu.

13.12.2021 - Riešenie konfliktných situácií | Cena s DPH: 336€

Riešte konflikty elegantne. Vyslovte svoje požiadavky, tak aby ich aj druhá strana prijala.Osvojte si asertívne správanie a vyhnite sa častým konfliktom na pracovisku a v osobnom živote.

13.12.2021 - Time a stres manažment pre asistentky | Cena s DPH: 216€

Ste ambiciózna? Zvýšte svoju efektívnosť v práci a zdokonaľte svoje komunikačné a organizačné schopnosti.

14.12.2021 - Asertivita – 2. modul | Cena s DPH: 216€

Využívajte asertívnu komunikáciu v náročných pracovných a životných situáciách. Spoznajte zákonitosti prijímania a poskytovania kritiky a spätnej väzby a zachovajte si pritom pozitívne vzťahy s okolím.

14.12.2021 - Delegovanie | Cena s DPH: 216€

Ako úspešne delegovať? Porozumiete významu delegovania ako nástroja motivácie a rozvoja pracovníkov. Osvojte si zručnosti delegovania, ktoré sú kľúčové pri dosahovaní efektívnych výsledkov prostredníctvom podriadených.

14.12.2021 - FACEBOOK ako neoddeliteľná súčasť komunikácie značky | Cena s DPH: 216€

Prihláste sa na kurz, kde zistíte, ako a kedy využívať sociálnu sieť Facebook. Zistíte, akú stratégiu zvoliť, ako pristupovať k tvorbe obsahu a čo všetko si viete pozrieť v platforme Business Manager.

14.12.2021 - Obchodný rozhovor | Cena s DPH: 336€

Poznáte Vašich zákazníkov? Osvojte si nové techniky na účinnú starostlivosť o svojich klientov a naučte sa ako ich správne odhadnúť a zistiť ich potreby.

14.12.2021 - Prepúšťacie rozhovory | Cena s DPH: 216€

Aj prepúšťacie rozhovory sú súčasťou manažérskej práce. Ako ich zvládate vy? Cieľom tréningu je upevnenie účinných komunikačných zručností k vedeniu úspešných prepúšťacích rozhovorov.

14.12.2021 - Prezentačné zručnosti | Cena s DPH: 336€

Bojíte sa prezentovať? Spoznajte umenie zaujať a presvedčiť Vaše publikum. Odpovedajte na otázky poslucháčov a udržte si pozornosť poslucháčov v náročných situáciách, efektívnejšie zvládnite trému a stres, zvýšte svoju sebadôveru.

Povedali o nás

Mgr. Michal Golha, obchodný manažér, ELBA, a.s.

Získané vedomosti sa mi podarilo využiť v praxi a stále pracujem na zlepšovaní týchto zručností. S celkovým prístupom a kvalitou Vami poskytnutých služieb som bol veľmi spokojný. Kurz splnil moje očakávania a obohatil ma o množstvo nových informácii a techník. Lektorku PhDr. Ambrózovú Alenu by som určite odporučil.”

Mgr. Michal Golha, obchodný manažér, ELBA, a.s.

Články

Prehľad aktuálnych kurzov

Updated on 2020-11-07T12:45:23+02:00, by AIO Education.