Zvládanie stresu a syndróm vyhorenia
Efektívna komunikácia pre zákaznícky servis
Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu
Riadenie sekretariátu 1
Obchodný rozhovor a vyjednávanie pre nákupcov
Generácia XYZ

Povedali o nás.

Silvia Baráthová, HR Training & Development Specialist, c2i s.r.o.

Veľmi pekne ďakujeme za zabezpečenie školenia, kolegyne boli maximálne spokojné s celým priebehom školenia aj s obsahom a páčila sa im aj odborná pripravenosť pani lektorky, takže z našej strany je veľká spokojnosť.

Silvia Baráthová, HR Training & Development Specialist, c2i s.r.o.

Martin Ďuriš, Senior Purchase Specialist, Business Lease Slovakia s.r.o

"Kurz splnil očakávanie, a na kurze vládla uvoľnená atmosféra. Pozitívne hodnotím že na kurze bolo len 5 ľudí takže bol priestor vyskúšať si všetky veci zo školenia. Celkovú kvalitu služieb by som ohodnotil na vysokej úrovni.

Martin Duris, Senior Purchase Specialist, Business Lease Slovakia s.r.o

Najbližšie školenia:

19.07.2017 - Riadenie vzťahov so zákazníkmi | Cena s DPH: 336 €

Poznáte Vašich zákazníkov? Osvojte si nové techniky na účinnú starostlivosť o svojich klientov a naučte sa ako ich správne odhadnúť a zistiť ich potreby.

20.07.2017 - Tímová spolupráca pre IT | Cena s DPH: 336 €

Využite potenciál Vášho tímu na 100%. Spoznajte vlastnosti úspešných tímov, zistite ako najlepšie spojiť jednotlivcov do silného kolektívu a naučte sa riešiť konflikty v tíme bez zbytočných emócií.

25.07.2017 - Transakčná analýza ako metóda zvládania konfliktu | Cena s DPH: 216 €

Vyriešte konflikt netradične.Osvojte si nový prístup riešenia konfliktov, ktorý umožňuje lepšie porozumieť komunikácii. TA rozoznáva v ľudskej psychike tri stavy ega, Rodič, Dospelý a Dieťa.

26.07.2017 - Intenzívny tréning pre pokročilých nákupcov | Cena s DPH: 336 €

Nakúpte výhodne! Naučte sa vedome riadiť vyjednávanie a zlepšite svoj vyjednávací štýl.Získajte kontrolu nad procesom vyjednávania a naučte sa odolávať nečistým trikom a technikám zo strany dodávateľa.

26.07.2017 - Komunikácia ako základ úspechu v profesii – II. modul | Cena s DPH: 216 €

Zvládnite aj tých najťažších partnerov. Zlepšite sa v komunikácii s problémovými typmi zákazníkov. Spoznajte najčastejšie chyby v komunikácii a naučte sa správne prijímať a podávať spätnú väzbu.

26.07.2017 - Vyjednávacie zručnosti | Cena s DPH: 336 €

Neviete vyjednávať? Naučte sa to. Odhadnite a zvládnite nečisté triky zo strany partnera.

27.07.2017 - Objektívne hodnotenie bez predsudkov | Cena s DPH: 216 €

Naučte sa viesť objektívne pracovné pohovory, hodnotiace pohovory a vyhnete sa skreslenému obrazu o druhom človeku.

27.07.2017 - Reč tela | Cena s DPH: 216 €

Prečítajte partnera a získate konkurenčnú výhodu.Spoznajte význam jednotlivých neverbálnych signálov, gest a uvedomte si dôležitosť neverbálneho prejavu v styku s obchodnými partnermi a spolupracovníkmi.

27.07.2017 - Tímová spolupráca a riešenie konfliktov na pracovisku | Cena s DPH: 336 €

Využite potenciál Vášho tímu na 100%. Spoznajte vlastnosti úspešných tímov, zistite ako najlepšie spojiť jednotlivcov do silného kolektívu a naučte sa riešiť konflikty v tíme bez zbytočných emócií.

27.07.2017 - Základy úspechu obchodníka | Cena s DPH: 336 €

Spoznajte Vašich zákazníkov a tiež ich potreby a ukončite rozhovor uzavretím obchodu !

Prehľad aktuálnych kurzov

Updated on 2017-01-12T22:51:27+00:00, by AIO Education.