fbpx

Teambuilding / Outdoor tréning

Teambuilding je obľúbený zážitkový tréningový nástroj rozvoja tímov, manažérskych zručností a osobnostného rozvoja. Tímy a jednotlivci rozvíjajú svoj potenciál plnením rôznych úloh, učenie sa, prebieha cez vlastné skúsenosti a zážitky a následnú spätnú väzbu. Vhodné aktivity a ich náročnosť prispôsobujeme cieľu celého programu.

Teambuilding

Teambuildingové programy sú vhodné pre:

 • nové tímy
 • zohrané tímy
 • tímy, ktoré prešli zmenou
 • tímy, ktoré čakajú nové výzvy
 • ako súčasť pracovných porád a pracovných stretnutí

Absolvovaním účastníci získajú:

 • lepšie spoznanie seba, svojich silných stránok
 • lepšie poznanie kolegov aj po neformálnej stránke
 • utuženie pozitívnych vzťahov a atmosféry na pracovisku
 • novú motiváciu
 • posilnenie vzájomnej dôvery
 • vyššiu lojalitu k tímu
 • vyššiu psychickú odolnosť

Teambuilding / Outdoor tréning

Updated on 2019-07-06T23:24:15+02:00, by AIO Education.