Teambuilding / Outdoor tréning

Teambuilding je obľúbený zážitkový tréningový nástroj rozvoja tímov, manažérskych zručností a osobnostného rozvoja. Tímy a jednotlivci rozvíjajú svoj potenciál plnením rôznych úloh, učenie sa, prebieha cez vlastné skúsenosti a zážitky a následnú spätnú väzbu. Vhodné aktivity a ich náročnosť prispôsobujeme cieľu celého programu.

Teambuilding

Teambuildingové programy sú vhodné pre:

 • nové tímy
 • zohrané tímy
 • tímy, ktoré prešli zmenou
 • tímy, ktoré čakajú nové výzvy
 • ako súčasť pracovných porád a pracovných stretnutí

Teambuildingové hry pre utuženie kolektívu

Vo väčšine súčasných firiem sa pracuje v tímoch. Takáto práca však vôbec nie je jednoduchá. V dnešnom uponáhľanom svete mnohokrát odpracujeme osem hodín bez toho, aby sme bližšie poznali členov svojho kolektívu. Navyše môže z dôvodu individuálnych osobnostných čŕt dochádzať aj k stretu názorov a vzniku rozporov, čo má nemalý vplyv na efektivitu podniku. Preto je dôležité udržiavať pozitívnu spoluprácu v tímoch, a tak sa teambuilding stáva priam nevyhnutnosťou.

Teambuilding je obľúbený zážitkový tréningový nástroj rozvoja tímov, manažérskych zručností a osobnostného rozvoja. Aktivity sa môžu uskutočniť v otvorenom priestranstve, ale nie sú vylúčené ani teambuildingové aktivity indoor. Účastníci sa dostávajú do netradičných situácií, pri ktorých sa prejavia ich skutočné charakterové vlastnosti a zároveň si môžu vyskúšať aj rôzne funkcie vo firme. Plnením úloh rozvíjajú svoj potenciál, pričom sa učia na vlastných skúsenostiach a následnej spätnej väzbe.

Stanovenie cieľa

Na to, aby mal teambuilding úspech a dosiahol sa ním očakávaný výsledok, je potrebné zadefinovať si konkrétny cieľ: aké schopnosti či zručnosti chceme u zamestnancov rozvíjať a akým spôsobom to chceme dosiahnuť.

Rovnako by sme pri zostavovaní aktivít mali myslieť i na to, či sa na aktivitách zúčastnia nové alebo už zohraté tímy, alebo sa zapoja tímy, ktoré nedávno prešli zmenou, respektíve ich v budúcnosti čakajú nové výzvy. Keďže sa teambuildingové aktivity neobmedzujú len na mimopracovný čas, môžu byť aj súčasťou pracovných porád či stretnutí.

Benefity tímových aktivít

Aktivity budovania tímov môžu pomôcť pri podpore silných a rozvoji slabých stránok účastníkov, ako aj pri zvyšovaní ich psychickej odolnosti. Medzi najväčšie prínosy, kvôli ktorým by sa teambuildingy mali organizovať, sú:

 • Zvýšenie produktivity: Kvalitný teambuilding umožní identifikovať spôsob, ako zlepšiť procesy a postupy, ktoré môžu ovplyvniť produktivitu a zvýšiť efektivitu práce.
 • Zvýšenie motivácie: Úspešne dokončené aktivity zvýšia dobrý pocit a sebavedomie zamestnancov a motivujú ich spolu so svojím tímom k pestovaniu pozitívnej firemnej kultúry.
 • Zlepšenie spolupráce: Jednotliví členovia tímu disponujú rôznymi znalosťami a skúsenosťami, a tak sa môžu pri tímových aktivitách navzájom dopĺňať. To vedie k budovaniu siete vzájomných kontaktov medzi oddeleniami či organizáciami aj v budúcnosti.
 • Podpora kreativity: Teambuildingové aktivity umožňujú zamestnancom používať svoju fantáziu a prichádzať s kreatívnymi riešeniami. Zároveň tak dostávajú signál, že kreativita je na pracovisku vítaná.
 • Sila uznania: Začlenením uznania pri budovaní tímu získa účastník informáciu o hodnotách spoločnosti, ako aj o tom, čo znamená pre firmu jeho úspech. Pocitom dôležitosti pre tím i spoločnosť sa súčasne zvyšuje aj lojalita zamestnanca.
 • Zlepšenie komunikácie: Príjemné, nenásilné a zábavné aktivity umožňujú účastníkom navzájom sa lepšie spoznať a odstraňujú bariéry nedôvery tým, že ich povzbudia k zameraniu sa na to, čo majú spoločné, než na to, čo ich rozdeľuje.

Jasným zadefinovaním cieľov a poznaním cieľovej skupiny účastníkov sa teambuilding stane šikovným nástrojom pri budovaní efektívnych pracovných tímov. Preto by mala mať kvalitná eventová agentúra zabezpečujúca takéto aktivity dostatok skúseností, ako aj odborných školiteľov. V AIO Education sa snažíme naše mnohoročné skúsenosti premietnuť do produktívnych aktivít, vďaka ktorým sa jednotlivci i tímy lepšie spoznajú, naučia sa spolupracovať a komunikovať a do práce sa vrátia s novou energiou a pozitívnym prístupom k práci, ktorú robia.

Zašlite nám Vašu predstavu teambuildingu na aio@aioeducation.sk a my Vám pripravíme cenovú ponuku.

Teambuilding / Outdoor tréning

Updated on 2021-08-03T15:36:15+02:00, by AIO Education.