Manažérske zručnosti

kurz-motivacia-vedenie-pracovnikov

Ako mať motivovaných zamestnancov

Získajte nadšených pracovníkov pre svoju firmu. Osvojte si nové techniky zvýšenia motivácie a stimulácie zamestnancov. Presvedčte sa o tom, že najúčinnejšia motivácia je sebamotivácia a ako k nej dospieť.

 

Cena kurzu: 330€ bez DPH / 396€ s DPH
Najbližší termín: od 28.02.2024 do 29.02.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-efektivne-vedenie-porad-stretnuti

Efektívne vedenie porád a stretnutí

Nudné porady? Naučte sa ako ich zefektívniť. Získajte tipy a triky ako si udržať pozornosť na stretnutí. Vyhnite sa konfliktným situáciám počas vedenia porád a naučte sa vypočuť požiadavky a návrhy iných.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 20.06.2024 do 20.06.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-self-manazment-riadenie-casu

Self manažment – riadenie času

Nemáte čas na seba a rodinu? Staňte sa pánmi svojho času. Usporiadajte si svoj deň podľa vlastnej výkonnostnej krivky, naučte sa povedať nie a získajte čas naviac.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 20.06.2024 do 20.06.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

reziliencia-zvysovanie-osobnej-psychickej-fyzickej-odolnosti-a-angazovanosti-v-case-krizy

Reziliencia – zvyšovanie osobnej psychickej, fyzickej odolnosti a angažovanosti v čase krízy

Naučte sa žiť zmysluplný a šťastný život v plnohodnotných osobných vzťahoch.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 21.06.2024 do 21.06.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

manazersky-mix

Manažérsky mix

Identifikujte úlohy a kompetencie manažéra. Zistíte, aké sú možnosti ovplyvňovania výkonu, zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov a eliminovania demotivátorov.

 

Cena kurzu: 330€ bez DPH / 396€ s DPH
Najbližší termín: od 03.07.2024 do 04.07.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-prezentacne-zrucnosti

Prezentačné zručnosti

Bojíte sa prezentovať? Spoznajte umenie zaujať a presvedčiť Vaše publikum. Odpovedajte na otázky poslucháčov a udržte si pozornosť poslucháčov v náročných situáciách, efektívnejšie zvládnite trému a stres, zvýšte svoju sebadôveru.

 

Cena kurzu: 330€ bez DPH / 396€ s DPH
Najbližší termín: od 10.07.2024 do 11.07.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-riadenie-stresu-pomocou-mindfulness

Riadenie stresu pomocou Mindfulness

Odbúrajte každodenný stres a tešte sa zo života. Zvládnite stres a buďte v pohode. Naučte sa minimalizovať zdroje stresu, spoznajte jednoduché relaxačné techniky a získajte rady ako preventívne pôsobiť proti prejavom syndrómu vyhorenia.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 10.07.2024 do 12.07.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-riesenie-konfliktnych-situacii

Riešenie konfliktných situácií

Riešte konflikty elegantne. Vyslovte svoje požiadavky, tak aby ich aj druhá strana prijala.Osvojte si asertívne správanie a vyhnite sa častým konfliktom na pracovisku a v osobnom živote.

 

Cena kurzu: 330€ bez DPH / 396€ s DPH
Najbližší termín: od 10.07.2024 do 11.07.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-asertivita-1-modul

Asertivita – budovanie vzťahov a pomoc pri riešení konfliktov

Ako povedať "NIE" bez pocitu viny. Presaďte si svoje názory a práva asertívnym spôsobom a neutrpí Váš vzťah s okolím. Naučte sa zvládať konfliktné situácie bez zbytočných negatívnych emócií.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 16.07.2024 do 16.07.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-emocna-inteligencia

Emočná inteligencia

Spoznajte dôležitosť emocionálnej inteligencie. Uvedomte si význam sebapoznania a motivácie samého seba, a naučte sa zvládať emočne náročnejšie situácie.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 01.08.2024 do 01.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

delegovanie

Delegovanie

Ako úspešne delegovať? Porozumiete významu delegovania ako nástroja motivácie a rozvoja pracovníkov. Osvojte si zručnosti delegovania, ktoré sú kľúčové pri dosahovaní efektívnych výsledkov prostredníctvom podriadených.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 07.08.2024 do 07.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-rec-tela

Reč tela

Prečítajte partnera a získate konkurenčnú výhodu.Spoznajte význam jednotlivých neverbálnych signálov, gest a uvedomte si dôležitosť neverbálneho prejavu v styku s obchodnými partnermi a spolupracovníkmi.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 07.08.2024 do 07.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

trening-work-life-balance

Work Life Balance

Nájsť rovnováhu a hranice medzi prácou a osobným životom. Naučiť sa ako si za krátky čas dobiť energiu a tak podávať plnohodnotný výkon počas celého dňa a predísť tak syndrómu vyhorenia.

 

Cena kurzu: 240€ bez DPH / 288€ s DPH
Najbližší termín: od 07.08.2024 do 07.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-osobny-rozvoj-sebapoznanie

Osobný rozvoj a sebapoznanie

Poznajte samých seba. Cez analýzu svojich silných a slabých stránok sa naučte využiť svoj potenciál a vytvorte si osobný akčného plán rozvoja.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 08.08.2024 do 08.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

prepustacie-rozhovory

Prepúšťacie rozhovory

Aj prepúšťacie rozhovory sú súčasťou manažérskej práce. Ako ich zvládate vy? Cieľom tréningu je upevnenie účinných komunikačných zručností k vedeniu úspešných prepúšťacích rozhovorov.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 15.08.2024 do 15.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

psychologicke-know-how-pre-veducich-pracovnikov-personalistov

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov

Cez identifikáciu vonkajších znakov sa naučíte lepšie porozumieť druhým, správne vyhodnotiť motívy ich konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 15.08.2024 do 15.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-biznis-protokol-spolocenska-etiketa

Biznis protokol a spoločenská etiketa

Vyhnite sa faux pas a buďte si istý v každej situácii! Osvojte si základy biznis protokolu, potrebné pre efektívne rokovanie a získate schopnosť bez stresu a s istotou zvládať pracovné i spoločenské podujatia.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 16.08.2024 do 16.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

riadenie-zmeny

Manažment zmeny

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 20.08.2024 do 20.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-7-navykov-vysoko-efektivnych-ludi

7 NÁVYKOV, VYSOKO EFEKTÍVNYCH ĽUDÍ

Všetkým, ktorí chcú žiť život plnohodnotnejšie a žať úspech v každej sfére života.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 22.08.2024 do 22.08.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-transakcna-analyza-ako-metoda-zvladania-konfliktu

Transakčná analýza ako metóda zvládania konfliktu

Vyriešte konflikt netradične.Osvojte si nový prístup riešenia konfliktov, ktorý umožňuje lepšie porozumieť komunikácii. TA rozoznáva v ľudskej psychike tri stavy ega, Rodič, Dospelý a Dieťa.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 04.10.2024 do 04.10.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-timova-spolupraca-riesenie-konfliktov-na-pracovisku

Tímová spolupráca a riešenie konfliktov na pracovisku

Využite potenciál Vášho tímu na 100%. Spoznajte vlastnosti úspešných tímov, zistite ako najlepšie spojiť jednotlivcov do silného kolektívu a naučte sa riešiť konflikty v tíme bez zbytočných emócií.

 

Cena kurzu: 330€ bez DPH / 396€ s DPH
Najbližší termín: od 15.10.2024 do 16.10.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-kreativna-timova-praca

Kreatívne riešenia problémov

Spoznajte výhody kreatívneho myslenia a riešenia problémov v tíme. Identifikujete bariéry kreativity a naučte sa s nimi pracovať.

 

Cena kurzu: 220€ bez DPH / 264€ s DPH
Najbližší termín: od 01.12.2024 do 01.12.2024
Viac informácií Prihláška na kurz

Manažérske zručnosti

Updated on 2022-04-11T20:27:59+02:00, by AIO Education.