Komunikovať cez LinkedIn? Najvyšší čas začať!

Sociálne médiá sú v dnešnej dobe najpopulárnejším marketingovým nástrojom, pretože ide o ľahký spôsob oslovenia veľkého množstva ľudí. Čím viac sledovateľov či kontaktov máte, tým lepšie pre vaše podnikanie a oslovovanie širokej škály talentov.

Prečo by aj HR-ista mal komunikovať na LinkedIn

Odborníci z HR sa zhodujú na tom, že veľakrát sa na LinkedIne ľahšie hľadajú špecifické profily než na klasickom pracovnom portáli. A hoci si nie všetci oslovení kandidáti aktuálne hľadajú prácu, vedia odporúčať iných špecialistov z odboru, ktorí by mohli mať o prácu záujem.

Okrem toho je LinkedIn možné využiť aj na budovanie vlastnej siete kontaktov a šírenie mena spoločnosti. Môže poslúžiť aj ako skvelý nástroj na budovanie značky zamestnávateľa, tzv. employer branding. Stránka spoločnosti tak na LinkedIne môže ponúkať obsah, ktorý uvidia jestvujúci aj potenciálni budúci zamestnanci. Kým súčasní zamestnanci ako prejav svojej lojálnosti dajú príspevku like, okomentujú alebo zdieľajú ho, čím sa príspevok dostáva až ku kontaktom zamestnanca, potenciálni kandidáti si vďaka takejto komunikácii utvárajú obraz o svojom budúcom zamestnávateľovi.

Ako získať TOP talenty prostredníctvo LinkedIn

Buďte aktívny a odhaľte spôsob, ako sa dostať k vašim hľadaným kandidátom. Hoci k tomuto cieľu vedie relatívne dlhá cesta, čím skôr začnete, tým skôr sa k nemu prepracujete. Okrem prepracovaného profilu a premyslenému konceptu publikovania existuje viacero spôsobov, ako nadviazať spojenie so svojimi potenciálnymi kandidátmi.

Jedným z nich je pridanie sa do relevantných skupín, v ktorých členovia zdieľajú svoje skúsenosti. Rovnako však môžete vytvoriť skupinu pre potenciálne cieľové publikum. Ďalšou možnosťou je zvýšenie dosahu pracovných ponúk prostredníctvom vašich súčasných zamestnancov. Ich aktivita spojená s firemným príspevkom sa zobrazí ich kontaktom, čím dokáže prilákať na váš profil či firemnú stránku sledovateľov z ich publika.

Aby ste boli úspešný na LinkedIn

Stanovenie jasného cieľa a zadefinovanie výsledku, ktorý od vašich aktivít očakávate, je prvým krokom za vašim LinkedIn úspechom. K jeho dosiahnutiu je potrebné zvoliť si adekvátnu stratégiu, ktorá bude zrkadliť to, v čom ste výnimočný a čo vás odlišuje od väčšiny. Neváhajte do týchto aktivít zapojiť i ďalších expertov, ktorí sa spolu s vami budú podieľať na vytváraní pravidelného obsahu. Klaďte dôraz na osobitosť a autenticitu. Myslite na to, že ľudí zaujíma perspektíva iných užívateľov, nie generický obsah, ktorý publikuje ktokoľvek. Tvorte firemnú značku, no nezabúdajte ani na tú vašu osobnú. Networkujte, publikujte, oslovujte potenciálnych kandidátov či zákazníkov a odhaľte možnosti, ktoré vám a vašej značke ponúka LinkedIn.

Ak sa sociálne platformy používajú správne, môžu vám pomôcť nájsť vhodné talenty z radov pasívnych aj aktívnych kandidátov. Ak chcete využívať LinkedIn na nábor zamestnancov, mali by ste vybudovať silnú značku zamestnávateľa, aby pre vás ideálni kandidáti chceli pracovať. Radi vás o potenciály LinkedIn a o tom, ako na úspešný nábor či nové obchodné príležitosti presvedčíme na našich LinkedIn kurzoch.

Comments:0

Pridaj komentár