Time managment ako cesta k pozitívnym zvyklostiam

Dobrou správou je, že v tomto ohľade existuje spravodlivosť. Všetci máme totiž k dispozícii rovnakých 24 hodín. To, že niektorí ľudia stíhajú viac vecí a popri tom aj žijú, je len vecou dobrého time, respektíve self-managementu.

Dá sa vôbec riadiť čas?

Úspešní ľudia nakladajú s časom sofistikovanejšie a dokážu s ním efektívne hospodáriť. Vďaka tomu tak profitujú z výhod ako vyššia produktivita, menej stresu či lepšia profesionálna reputácia. Vedome tak zvyšujú svoje šance na povýšenie a vytvárajú si viac príležitostí na dosiahnutie životných a kariérnych cieľov.

Znie to všetko krásne a hlavne jednoducho. V skutočnosti je aktívne riadenie seba samého v kontexte času umením, ktoré si vyžaduje isté nastavenie a režim. Ak sa vám však podarí odhaliť tajomstvo time managementu, pocítite kontrolu nad každodennými činnosťami a nadobudnete pocit slobody, šťastia a uvoľnenosti.

Ako ste na tom VY?

Skôr než sa začnete zaoberať štúdiom time managementu, úprimne zhodnoťte svoj súčasný prístup. To, ako dobre si dokážete zorganizovať čas a zvládať dôležité veci, vyvážiť ho medzi rôznymi činnosťami a načatú prácu aj vždy dokončiť, vám pomôže odhaliť aj krátky dotazník. Ukáže vám, v ktorej oblasti sa vám darí a súčasne vás upozorní na to, kde je priestor na zlepšenie.

Všeobecné nástroje na riadenie času

Ak chcete byť viac organizovaný, začnite organizáciou prostredia, v ktorom pracujete. Je to prvý krok k príprave vášho myslenia.

Stanovenie priorít

Venujte čas správnym veciam. Ako však zistíte, ktoré sú to? Pomôcť vám môže Eisenhowerova matica naliehavých vs. dôležitých činností. Slúži na preskúmanie toho, koľko času máte venovať rôznym činnostiam a či ich vôbec máte robiť.

Plánovanie

Ak viete, čo musíte urobiť, načasujte si jednotlivé úlohy. Hoci máme tendenciu náročné úlohy odsúvať, venujte sa im ako prvým. Vaša myseľ je ráno svieža a dokáže pracovať na plné obrátky. Ak si na zozname úloh odškrtnete tie, pred ktorými ste mali rešpekt a príliš sa vám do nich nechcelo, nabudený úspechom sa môžete venovať zvyšným zadaniam. Stihnete toho oveľa viac, než keby ste postupovali v opačnom garde.

Stanovenie cieľov

Najúspešnejší „time-manažéri“ majú jasne stanovené tzv. SMART ciele, na ktoré sa zameriavajú a ktoré im umožňujú efektívne rozdeliť svoj čas. SMART ako akronymum atribútov jednotlivých cieľov znamená, že tieto sú špecifické (Smart), merateľné (Measurable), dosiahnuteľné (Achievable), relevantné (Relevant) a časovo ohraničené (Time bound). Ich zmapovanie je účinným spôsobom vnímania cieľov v kontexte venovania času na ich dosahovanie.

Koncentrácia a sústredenie

Nemenej dôležité je aj minimalizovať rozptýlenie a dostať sa do stavu sústredenia, tzv. „flow“. Ide o stav dokonalej koncentrácie, kedy sa vám podarí ponoriť do vykonávanej činnosti, pričom zažívate pocity zmysluplnosti a nadšenia.

Time management v praxi

Aj pri tých najlepších úmysloch a množstve účinných techník je, žiaľ, príliš ľahké vrátiť sa k zlozvykom v oblasti riadenia času. Chuť začať odkladať povinnosti a rozpracované zadania (tzv. prokrastinácia) či nedostatočná sebadisciplína sú len niektoré príklady toho, ako time management v praxi dokáže zlyhať. To, ako rozumne využiť svoj voľný čas a nepremárniť ani chvíľu neproduktívnym ničnerobením či ako si čas inteligentne zorganizovať sa dozviete aj od našich skúsených lektoriek. Naučia vás pracovať so sebou samým a ponúknu vám množstvo zdrojov na zlepšenie vašich zručností v oblasti riadenia času. Vaše úlohy si tak budete vedieť nielen lepšie zorganizovať, prioritizovať a rozvrhnúť v čase, ale najmä ich sústredene a efektívne dokončiť.

Dobrý manažment času si vyžaduje zmenu zamerania z činností na výsledky. Byť zaneprázdnený neznamená byť efektívny. Práve naopak. Čím viac ste zaneprázdnený, tým menej toho v skutočnosti dokážete dosiahnuť. Radi vám pomôžeme stať sa zorganizovaným a efektívnym a minimalizovať svoju zaneprázdnenosť.

Comments:0

Pridaj komentár