Školenia pre majstrov výrobných firiem

 

kurz-komunikacia-zvladanie-narocnych-situacii

Komunikácia a zvládanie náročných situácií

Viete, aké sú najčastejšie omyly v komunikácii líniových manažérov? Osvojte si správne štýly komunikácie v náročných pracovných situáciách, dodržujte zásady poskytovania spätnej väzby a konštruktívnej kritiky bez stresu.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 27.10.2020 do 28.10.2020
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-efektivne-vedenie-timu-riadenie-porad

Efektívne vedenie tímu a riadenie porád

Budujete svoj tím efektívne? uvedomte si princíp fungovania tímu,spoznjte tímovú dynamiky (komunikácia, spolupáca, pravidlá, roly) a zákonitostí formovania vzťahov v tíme.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 02.11.2020 do 03.11.2020
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-osobnostny-rozvoj

Osobnostný rozvoj

Poznajte samých seba. Cez analýzu svojich silných a slabých stránok sa naučte využiť svoj potenciál a vytvorte si osobný akčného plán rozvoja.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 10.11.2020 do 11.11.2020
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-vedenie-pracovnikov-riadenie-vykonu

Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu

Správna motivácia Vás dovedie k úspechu.Uvedomte si potrebu motivácie a význam v očakávaniach pracovníkov. Zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 18.11.2020 do 19.11.2020
Viac informácií Prihláška na kurz

Školenia pre majstrov výrobných firiem

Updated on 2017-07-10T20:53:15+02:00, by AIO Education.