Školenia pre majstrov výrobných firiem

 

kurz-komunikacia-zvladanie-narocnych-situacii

Komunikácia a zvládanie náročných situácií

Viete, aké sú najčastejšie omyly v komunikácii líniových manažérov? Osvojte si správne štýly komunikácie v náročných pracovných situáciách, dodržujte zásady poskytovania spätnej väzby a konštruktívnej kritiky bez stresu.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 02.06.2022 do 03.06.2022
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-vedenie-pracovnikov-riadenie-vykonu

Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu

Správna motivácia Vás dovedie k úspechu.Uvedomte si potrebu motivácie a význam v očakávaniach pracovníkov. Zvýšite výkonnosť svojich pracovníkov na základe využívania vhodných motivátorov.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 23.06.2022 do 24.06.2022
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-osobnostny-rozvoj

Osobnostný rozvoj

Poznajte samých seba. Cez analýzu svojich silných a slabých stránok sa naučte využiť svoj potenciál a vytvorte si osobný akčného plán rozvoja.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 08.09.2022 do 09.09.2022
Viac informácií Prihláška na kurz

kurz-efektivne-vedenie-timu-riadenie-porad

Efektívne vedenie tímu a riadenie porád

Budujete svoj tím efektívne? uvedomte si princíp fungovania tímu,spoznjte tímovú dynamiky (komunikácia, spolupáca, pravidlá, roly) a zákonitostí formovania vzťahov v tíme.

 

Cena kurzu: 280€ bez DPH / 336€ s DPH
Najbližší termín: od 06.10.2022 do 07.10.2022
Viac informácií Prihláška na kurz

Školenia pre majstrov výrobných firiem

Updated on 2020-11-07T12:28:11+02:00, by AIO Education.