Zvládanie stresu a syndróm vyhorenia
Efektívna komunikácia pre zákaznícky servis
Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu
Riadenie sekretariátu 1
Obchodný rozhovor a vyjednávanie pre nákupcov
Generácia XYZ

Povedali o nás.

Ivana Kolenová – Slovak Telekom, a.s.

Rada by som sa touto cestou špeciálne poďakovala lektorke PhDr. Ambrózovej za profesionálne zvládnutie tréningu „Riešenie konfliktných situácií“ v dňoch 28.-29.4.2016. Môj rešpekt a uznanie si získala hlavne svojim prístupom voči temperamentnejšiemu účastníkovi tréningu, vďaka čomu som mala možnosť vidieť počas 2 dní ukážkové manažovania konfliktov takpovediac „na živo“.”

Ivana Kolenová – Slovak Telekom, a.s.

Petrasova Jozefina, ZF Slovakia, a.s.

„Zo získaných vedomostí som okamžite použila osobne pohovory s členmi tímu,kde som sa ich cielene pýtala otázky zamerane na 5 pilierov motivácie (nepriamo formulované otázky) a vyhodnotila, kde môže byt ich demotivácia k určitej úlohe a tiež som sa snažila získať ich súhlas. Takže skolenie som určite využila, téma bola spracovaná volmi dobre . Ja som si na tuto tému pred školením sama študovala nejaké materiály,ale informácie v nich by boli iba ťažko použiteľné, takže o to viac si cením obsah a podanie školenia.“

Petrasova Jozefina, ZF Slovakia, a.s.

Najbližšie školenia:

21.09.2017 - Výber zamestnancov | Cena s DPH: 336 €

Získajte správnych ľudí na správne miesta. Zdokonaľte sa v technikách výberu vhodných zamestancov,ktorí sú základným faktorom úspechu firmy.

22.09.2017 - Nákup a obchodné právo | Cena s DPH: 336 €

Buďte si istý každým podpisom ! Naučte sa aplikovať obchodné právo, právne predpisy SR, EÚ a medzinárodné právo v každodennej práci nákupcu. Vystupujte v obchodných vzťahoch kvalifikovane.

26.09.2017 - Riešenie konfliktných situácií | Cena s DPH: 336 €

Riešte konflikty elegantne. Vyslovte svoje požiadavky, tak aby ich aj druhá strana prijala.Osvojte si asertívne správanie a vyhnite sa častým konfliktom na pracovisku a v osobnom živote.

26.09.2017 - Tímová spolupráca a riešenie konfliktov na pracovisku | Cena s DPH: 336 €

Využite potenciál Vášho tímu na 100%. Spoznajte vlastnosti úspešných tímov, zistite ako najlepšie spojiť jednotlivcov do silného kolektívu a naučte sa riešiť konflikty v tíme bez zbytočných emócií.

26.09.2017 - Základy úspechu obchodníka | Cena s DPH: 336 €

Spoznajte Vašich zákazníkov a tiež ich potreby a ukončite rozhovor uzavretím obchodu !

27.09.2017 - Intenzívny tréning pre pokročilých nákupcov | Cena s DPH: 336 €

Nakúpte výhodne! Naučte sa vedome riadiť vyjednávanie a zlepšite svoj vyjednávací štýl.Získajte kontrolu nad procesom vyjednávania a naučte sa odolávať nečistým trikom a technikám zo strany dodávateľa.

27.09.2017 - Riadenie sekretariátu 2. modul | Cena s DPH: 336 €

Ste ambiciózna? Zvýšte svoju efektívnosť v práci a zdokonaľte svoje komunikačné a organizačné schopnosti.

27.09.2017 - Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami | Cena s DPH: 216 €

Dosiahnite úspech cez správne hodnotenie. Naučte sa, využiť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj na motiváciu pracovníkov.Pripravte seba a vedúcich pracovníkov na pozíciu úspešného hodnotiteľa.

28.09.2017 - Komunikácia a zvládanie náročných situácií | Cena s DPH: 336 €

Viete, aké sú najčastejšie omyly v komunikácii líniových manažérov? Osvojte si správne štýly komunikácie v náročných pracovných situáciách, dodržujte zásady poskytovania spätnej väzby a konštruktívnej kritiky bez stresu.

29.09.2017 - Tréning pamäte | Cena s DPH: 216 €

Zábudate? Získajte účinné tipy a triky ako aktívne trénovať svoju pamäť a zvládnite každodenné požiadavky a  pracovné situácie s prehľadom.

Prehľad aktuálnych kurzov

Updated on 2017-01-12T22:51:27+00:00, by AIO Education.