post-asertivita

Asertivita ako cesta k lepším vzťahom i k sebe samému

Mnohí z nás si asertivitu mylne spájajú s agresivitou. Zatiaľ čo sa asertívny človek dokáže rozhodne postaviť za svojím presvedčením a buduje si prirodzený rešpekt, agresívny jedinec ide v záujme dosiahnutia svojho cieľa neraz aj „cez mŕtvoly“. Existuje ešte jeden typ, ktorým je pasívny hráč. Takýto človek neraz privolí a radšej povie „áno“, len aby sa vyhol možnému nedorozumeniu či prípadnej konfrontácii. I napriek tomu, že nie je stotožnený s vyjadreným súhlasom a v skutočnosti by najradšej zvolil zamietavú odpoveď. Následne ho zmietajú pocity frustrácie a hnevu. Ak by ste sa aj vy chceli v pracovnom či osobnom živote zaradiť do kategórie obľúbených asertívcov, inšpirujte sa našimi postrehmi.

Asertivita v pracovnom procese

Či už pracujete pre druhých alebo iní pracujú pre vás, rozvoj asertivity rozhodne o vašom spoločnom úspechu.

  • Nebojte sa preto vyjadriť nadriadenému svoj odlišný postoj. Rovnako otvorene komunikujte so svojimi podriadenými, ktorí sa nebudú báť za vami prísť so svojimi názormi či nápadmi.
  • Ak sa na rozbehnutej práci či projekte niečo pokazí, neberte na seba automaticky vinu a ospravedlňte sa len vtedy, ak sa chyba stala skutočne na vašej strane.
  • Potrebujete viac času na dokončenie projektu, či máte pocit, že ďalšiu úlohu jednoducho nezvládnete? Buďte jasní a struční a nebojte sa povedať NIE. Uvedením konkrétnych dôvodov sa vyhnete frustrácii a napätiu a predídete tak nespokojnosti, ktorej dlhodobé pretrvávanie by mohlo viesť až vyhoreniu či zmene zamestnávateľa.
  • Poznajte svoju cenu a vyžadujte si patričný rešpekt. Ak ste skôr pasívnym hráčom, môžete sa stať objektom prideľovania úloh nesúvisiacich s vašou činnosťou, ktorú ostatní odmietajú spraviť. Za jej splnenie pritom neočakávate dodatočnú odmenu či poďakovanie. Jasným vyhranením svojich kompetencií si tak v pracovnom kolektíve vybudujete povesť pracanta, ktorý však nebude riešiť povinnosti namiesto druhých a vyhne sa tak zbytočne veľkému pracovnému nasadeniu.

Prečo teda byť asertívny?

Asertívnou komunikáciou predídete mnohým konfliktom, ako aj zbytočnému stresu a úzkosti. Vďaka tomu, že sa v asertívnom správaní naučíte povedať NIE, sa zároveň zlepší aj váš time management a svoj čas tak budete môcť využívať podľa vlastných potrieb. Uvedomte si tiež, že pomocou asertívneho prístupu vybudujete pozitívny obraz o sebe samom, čo vás predurčí vystúpiť z tieňa pasívneho hráča. Ak ste boli, naopak, naučení vystupovať skôr agresívnym štýlom, istotne prerodom na asertívneho komunikátora zaznamenáte aj zlepšenie vzájomných vzťahov. Takisto sa budete tešiť tomu, že vašu spoločnosť začnú ľudia vyhľadávať. Dôvodov, prečo byť asertívny, je, samozrejme, oveľa viac. Zamyslite sa nad tým, v čom môže váš život napredovať, ak sa vo vzájomných vzťahoch rozhodnete uplatňovať asertivitu.

Naučte sa lepšie presadiť svoje názory a práva pri zachovaní pozitívnych vzťahov s ľuďmi a získajte návod, ako odolávať neoprávneným požiadavkám zo strany svojho okolia. Naše lektorky vám na kurze Asertivity pomôžu osvojiť si schopnosť povedať NIE bez pocitu viny či vysporiadať sa s negatívnymi pocitmi a hnevom. Ak sa vám totiž podarí odhaliť v sebe istú dávku asertivity, zvýši sa nielen vaše sebavedomie, ale aj rešpekt v pracovnom i súkromnom živote.

Comments:0

Pridaj komentár