post-zlepsite- sa-v-komunikacii

Zlepšite svoju komunikáciu v piatich krokoch

Schopnosť efektívnej komunikácie patrí medzi najdôležitejšie mäkké zručnosti.

Schopnosť efektívnej a reprezentatívnej komunikácie patrí medzi najdôležitejšie mäkké zručnosti. Zvládnutá komunikácia vám otvorí široké možnosti v osobnom aj profesionálnom živote a vytvorí predpoklady stať sa skutočným lídrom. Zamyslite sa nad nižšie uvedenými piatimi bodmi, ktorých úspešné zvládnutie vám pomôže naštartovať cestu osobného rozvoja.

1. Osvojte si umenie neverbálnej komunikácie

Neverbálna komunikácia predstavuje až 55 percent toho, ako vás bude partner či publikum vnímať. Ďalších 38 percent komunikácie tvorí tón hlasu. Samotná verbálna zložka sa na úspešnosti komunikovaného posolstva podieľa len siedmimi percentami. Takže väčšinu toho, čo hovoríte, reálne neoznámite slovami, ale rečou tela. Ukážte preto, že ste sebavedomá osobnosť, zaujmite správny postoj a nebojte sa používať rozhodný tón hlasu. Nezabudnite udržiavať očný kontakt a v prípade, že stojíte a prezentujete pred publikom, pohybujte sa v danom priestore.

2. Poznajte svoje publikum a počúvajte ho

Na to, aby ste mohli efektívne komunikovať, je mimoriadne dôležité poznať svoje publikum. Či už komunikujete s jednotlivcom alebo so skupinou ľudí, myslite na to, že každé publikum je iné a bude mať teda odlišné preferencie. Vnímajte očakávania poslucháčov, pozorujte ich a odpozorujte techniky a štýly komunikácie od tých, ktorí si vedia s publikom poradiť, dokážu ho zaujať a udržať ich pozornosť k obojstrannej spokojnosti. Ak máte záujem budovať si dlhodobé vzťahy, radšej viac počúvajte, menej hovorte. Vypočujte si názory ostatných a poskytnite im premyslenú odpoveď, ktorá vezme do úvahy aj nimi vypovedané stanoviská.

3. Diskutujte

Bez ohľadu na to, aký presvedčivý je váš prejav, každý poslucháč má od istej úrovne obmedzenú pozornosť. Aby ste sa stali efektívnejším komunikátorom, spravte z vašich prezentácií a diskusií interaktívne stretnutia. Pýtajte sa, povzbudzujte k vyjadreniu názorov a myšlienok a klaďte čo najviac otázok. Nikdy však nekomunikujte s ľahkomyseľnosťou a predovšetkým, zabudnite na zľahčovanie, ironizovanie či zosmiešňovanie. Rešpektujte a vážte si názory druhých a budujte si aj v profesionálnom prostredí priateľské vzťahy.

4. Empatia a správne načasovanie

Úspešná komunikácia je obojsmerný proces. Veľkí komunikátori sú schopní vcítiť sa do kože svojho partnera či publika a odhadnúť, kedy je vhodné komunikovať zložitú či nepríjemnú tému a kedy radšej diskusiu odľahčiť či dokonca ukončiť. Prezentujte preto svoje myšlienky a nápady tak, aby im ostatní správne porozumeli a zároveň ich pozorne počúvajte v záujme zistenia, či komunikovanú správu korektne pochopili.

5. Pýtajte si spätnú väzbu

Umenie efektívne komunikovať patrí medzi vodcovské zručnosti. Je preto dôležité pýtať si a dostávať nestrannú spätnú väzbu od kolegov, nadriadených či členov vášho tímu. Pomôže vám to odhaliť vaše silné stránky, ako i oblasti, v ktorých na sebe potrebujete zapracovať. Ľahko by ste ich totiž mohli prehliadnuť. Buďte preto otvorení konštruktívnej kritike. Možno práve vďaka nej predídete nepríjemným situáciám, kedy odovzdaná správa nebola pochopená podľa vášho zámeru.

Komunikovanie zložitých tém, stretnutia so spolupracovníkmi či obchodné rokovania si vyžadujú istú dávku zručnosti. Nezabudnite sa uistiť, že druhá strana správne porozumela odovzdaným informáciám, preto pri rokovaní či vyjednávaní zopakujte kľúčové body na začiatku a na konci stretnutia. Používajte jednoduchý a priamy jazyk a vždy sa ubezpečte, či ste boli správne pochopení. Ak sa tak nestane, hľadajte spôsoby na objasnenie a preformulovanie toho, čo ste sa snažili povedať a presvedčte sa, že vaša snaha splnila svoj účel. Množstvo praktickým ukážok a techniky správnej komunikácie si môžete prísť nacvičiť aj na náš intenzívny workshop Komunikácia ako základ úspechu v profesii.

Comments:0

Pridaj komentár