Kolektívne vyjednávanie

Získate potrebné informácie o procese kolektívneho vyjednávania, o uzatváraní a rozširovaní kolektívnych zmlúv podľa najnovších zmien v zákone. Osvojíte si potrebné vedomosti na riešenie kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv a zmien schválených v Zákonníku práce, ktoré majú vplyv na obsah kolektívnych zmlúv. Oboznámite sa s povinnosťami zamestnávateľa voči odborovej organizácii. V prípade záujmu zrealizujeme školenie alebo poradenstvo aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

Komu je kurz určený?

 • Personálnym manažérom
 • Všetkým, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania
 • Zástupcom zamestnancov
 • Zamestnávateľom s kolektívnymi zmluvami

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení a pripravovaná novela.
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv.
 • Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv, kolektívne spory.
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy.
 • Čo môžeme upraviť v kolektívnej zmluve.
 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.
 • Povinnosti zamestnávateľa voči odborovej organizácii
 • Pôsobnosť odborovej organizácie v pracovnom pomere – spolurozhodovanie, prerokovanie, informačná povinnosť zamestnávateľa, kontrolná činnosť

Lektor tréningu:

Avatar JUDr. Ivana Gajdošíková

Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

20.09.2024 – 20.09.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

20.09.2024 – 20.09.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

27.11.2024 – 27.11.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

27.11.2024 – 27.11.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 220€ |  s DPH: 264€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Kolektívne vyjednávanie

Updated on 2024-06-05T15:44:34+02:00, by AIO Education.