Kolektívne vyjednávanie

Získate potrebné informácie o procese kolektívneho vyjednávania, o uzatváraní a rozširovaní kolektívnych zmlúv podľa najnovších zmien v zákone. Osvojíte si potrebné vedomosti na riešenie kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv a zmien schválených v Zákonníku práce, ktoré majú vplyv na obsah kolektívnych zmlúv. Oboznámite sa s povinnosťami zamestnávateľa voči odborovej organizácii. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

Komu je kurz určený?

 • Personálnym manažérom
 • Všetkým, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania
 • Zástupcom zamestnancov
 • Zamestnávateľom s kolektívnymi zmluvami

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení a pripravovaná novela.
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv.
 • Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv, kolektívne spory.
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy.
 • Čo môžeme upraviť v kolektívnej zmluve.
 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.
 • Povinnosti zamestnávateľa voči odborovej organizácii
 • Pôsobnosť odborovej organizácie v pracovnom pomere – spolurozhodovanie, prerokovanie, informačná povinnosť zamestnávateľa, kontrolná činnosť

Lektor tréningu:

Avatar JUDr. Ivana Gajdošíková

Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

 Termín a miesto školenia:

21.10.2021 – 21.10.2021 ONLINE – Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-15:30. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

21.10.2021 – 21.10.2021 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

01.12.2021 – 01.12.2021 ONLINE – Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-15:30. V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek. Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť individuálneho poradenstva s lektorom.

01.12.2021 – 01.12.2021 prezenčná forma, školenie sa uskutoční v Bratislave

Prezenčné vzdelávanie prebieha v MERCURE BRATISLAVA HOTEL**** alebo Aston Business Hotel**** v Bratislave. V Banskej Bystrici prebieha vzdelávanie v Hoteli DIXON****. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 180€ |  s DPH: 216€

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 12,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.
V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Kolektívne vyjednávanie

Updated on 2021-09-09T09:57:55+02:00, by AIO Education.