Efektívna komunikácia pre zákaznícky servis

Naučíte sa lepšie porozumieť Vašim zákazníkom, získate tipy ako si vhodne vybrať štýl komunikácie voči rôznym typom Vašich klientov. Nadobudnete zručnosti ako správne odhadnúť klientov podľa ich potrieb a správania sa. Zdokonalíte sa v profesionálnej komunikácii so zákazníkmi. Spoznáte aké metódy a techniky využívať, aby bola telefonická komunikácia s klientom aktívna, empatická a ústretová. Naučíte sa využívať telefonickú komunikáciu na dosahovanie svojich cieľov. Precvičíte si základné typy telefonickej komunikácie v rámci tréningu modelových situácií. V prípade záujmu zrealizujeme školenie aj pre uzavreté skupiny priamo vo Vašej spoločnosti alebo prostredníctvom ONLINE LIVE WEBINÁRU. Školenie je možné zrealizovať aj v anglickom jazyku.

efektivna-komunikacia-pre-zakaznicky-servis

Komu je kurz určený?

 • všetkým, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie
 • pracovníkom zákazníckeho servisu a call centier

Obsah intenzívneho 1 dňového tréningu:

 • Profesionálne vystupovanie, pozitívna reprezentácia seba a firmy
 • Prvky, ktoré zákazníka ovplyvňujú počas rozhovoru
 • Spôsoby efektívneho riadenia rozhovoru
 • Efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, spätná väzba o fázy telefonickej komunikácie
  – úvod – oslovenie, jadro, záver
  – aktívne vs. pasívne počúvanie
  – ako využívať zásady etikety a profesionality v styku so zákazníkom pri telefonickej komunikácii
  – vytvorenie profesionálneho dojmu v telefonickom styku a dôležitosť hlasu v telefonickej komunikácii
  – empatia a jej význam počas telefonickej komunikácie
  – význam spätnej väzby v komunikácii
  – kto sa správne pýta, dostane správnu odpoveď (základné typy otázok)
  – techniky vysvetľovania – ako zamedziť komunikačným nedorozumeniam
  – riešenie kritických situácií počas telefonovania – problémoví zákazníci
 • Typy náročných zákazníkov z praxe a ako na nich
 • Ako zvládať vžité negatívne zásady postoja zákazníka
 • Pružné zvládanie klasických námietok
 • Modelové situácie s poskytnutím spätnej väzby

Lektor tréningu:

Avatar PhDr. Rastislava Varsányová,CSc.
Avatar Mgr. Silvia Lidajová
Avatar PhDr. Anna Gúcka-Trubanová

 Formy a metódy vzdelavania

Tréning prebieha interaktívnou formou na princípe „školy hrou“. Účastníci budú riešiť konkrétne príklady a prípadové štúdie z praxe. Svoje zručnosti si vyskúšajú v modelových situáciách s následnou podrobnou spätnou väzbou.

Termín a miesto školenia:

08.08.2024 – 08.08.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

08.08.2024 – 08.08.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

14.11.2024 – 14.11.2024 ONLINE LIVE WEBINAR : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00.
Po ukončení tréningu má každý účastník ešte možnosť bezplatného individuálneho poradenstva s lektorom.

14.11.2024 – 14.11.2024 PREZENČNÁ FORMA : Školenie bude prebiehať v čase od 9:00-16:00 v Bratislave.

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo čas školenia, vieme ho upraviť na základe Vašich požiadaviek.

Vzdelávanie prebieha v BRATISLAVE v Clarion Congress Hotel Bratislava**** alebo Aston Business Hotel**** .
V TRNAVE prebieha vzdelávanie v Hoteli MAXPLAZA***. Parkovanie pre účastníkov školenia zabezpečené bezplatne.

Prihláška na kurz Informačný leták Katalóg verejných kurzov

Cena kurzu:

bez DPH: 220€ |  s DPH: 264€

Pri prihlásení 3 a viac účastníkov na rovnaký termín školenia získate 10% zľavu zo školeného.
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu. Cena obedov: 17,00 € s DPH

Kurz na mieru

Nevyhovuje Vám termín alebo si želáte pripraviť kurz na mieru?
Školenia realizujeme pre jednotlivcov ale aj uzavreté skupiny. Vzdelávanie zabezpečujeme v našich priestoroch alebo priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu, Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, napíšte nám.

Efektívna komunikácia pre zákaznícky servis

Updated on 2024-06-12T16:07:45+02:00, by AIO Education.