PhDr. Alena Ambrózová

PhDr. Alena Ambrózová

{meno}

Vzdelanie:

Filozofická fakulta UK Bratislava, obor psychológia

Odborná kvalifikácia lektora:

Ako konzultant a tréner pracuje pre AIO EDUCATION s.r.o. od roku 2008. Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti komunikácie, tímovej práce, asertivity, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, obchodných zručností,  osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami.Je absolventom Filozofickej fakulty UK Bratislava, obor psychológia. V rámci vlastného ďalšieho vzdelávania a praktickej prípravy absolvovala 5-ročný výcvik v psychoterapii SUR v Prahe, intenzívny 2 ročný sociálno – psychologický výcvik zameraný na sociálne zručnosti, 2 ročný výcvik v metódach supervízie – individuálneho i skupinového koučingu, výcvik v prístupe zameranom na klienta podľa C.Rogersa. Výcvik v mediácii a negociácii pod priamou gesciou Partners for Democratic Change so sídlom v USA a sériu tréningov zameraných na manažérske zručnosti. Je držiteľkou osvedčenia certifikovanej mediátorky.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

Tesco Stores ČR a SR.a.s., Vub, a.s., Tatra Banka,a.s., MATADOR Automotive Vráble, a.s. , Novácke chemické závody,a.s., SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. ,Volkswagen, a.s., KIA Motors Slovakia, SLOVNAFT, a.s., LEONI Slovakia, spol. s r. o.  , Telecom Slovakia, s.r.o. , IKEA CENTRE SLOVENSKOU. S. Steel Košice, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ,….

Prejsť na lektorský tím