fbpx

PhDr. Alena Ambrózová

PhDr. Alena Ambrózová

Vzdelanie:

Filozofická fakulta UK Bratislava, obor psychológia

Odborná kvalifikácia lektora:

Ako konzultant a tréner pracuje pre AIO EDUCATION s.r.o. od roku 2008. Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti komunikácie, tímovej práce, asertivity, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, obchodných zručností,  osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami.Je absolventom Filozofickej fakulty UK Bratislava, obor psychológia. V rámci vlastného ďalšieho vzdelávania a praktickej prípravy absolvovala 5-ročný výcvik v psychoterapii SUR v Prahe, intenzívny 2 ročný sociálno – psychologický výcvik zameraný na sociálne zručnosti, 2 ročný výcvik v metódach supervízie – individuálneho i skupinového koučingu, výcvik v prístupe zameranom na klienta podľa C.Rogersa. Výcvik v mediácii a negociácii pod priamou gesciou Partners for Democratic Change so sídlom v USA a sériu tréningov zameraných na manažérske zručnosti. Je držiteľkou osvedčenia certifikovanej mediátorky.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

Tesco Stores ČR a SR.a.s., Vub, a.s., Tatra Banka,a.s., MATADOR Automotive Vráble, a.s. , Novácke chemické závody,a.s., SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. ,Volkswagen, a.s., KIA Motors Slovakia, SLOVNAFT, a.s., LEONI Slovakia, spol. s r. o.  , Telecom Slovakia, s.r.o. , IKEA CENTRE SLOVENSKOU. S. Steel Košice, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ,….

Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu:

Asertivita - 1. modul, Asertivita - 2. modul, Behaviorálne interview, Efektívna komunikácia pre zákaznícky servis, Efektívne vedenie porád a stretnutí, Efektívne vedenie tímu a riadenie porád, Emočná inteligencia, Firemná kultúra - spokojnosť a lojalita pracovníkov, Intenzívny tréning pre pokročilých nákupcov, Komunikácia a zvládanie náročných situácií, Komunikácia ako základ úspechu v profesii - I. modul, Komunikácia ako základ úspechu v profesii - II. modul, Komunikačné zručnosti pre asistentky, Komunikačný mix pre IT, Kreatívna tímová práca, Delegovanie, Mediácia a facilitácia - alternatívne riešenie konfliktov, Umenie presadiť sa!, Motivácia a vedenie pracovníkov, Obchodná komunikácia, Odborná príprava lektorov, Osobnostný rozvoj, Osobný rozvoj a sebapoznanie, Prezentačné zručnosti, Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia, Reč tela, Riadenie ľudských zdrojov, Riadenie vzťahov so zákazníkmi, Riešenie konfliktných situácií, Self manažment - riadenie času, Selfmanažment – Zvládanie stresu, Objektívne hodnotenie bez predsudkov, Time a stres manažment pre asistentky, Tímová spolupráca a riešenie konfliktov na pracovisku, Tímová spolupráca pre IT, Transakčná analýza ako metóda zvládania konfliktu, Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami, Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu, Výber zamestnancov, Vyjednávacie zručnosti, Základy úspechu obchodníka, a Zvládnutie náročných zákazníkov

Prejsť na lektorský tím