PhDr. Anna Gúcka –Trubanová

PhDr. Anna Gúcka –Trubanová

{meno}

Vzdelanie:

Filozofická fakulta UK Bratislava, obor psychológia

Odborná kvalifikácia lektora:

PhDr. Anna Gúcka –Trubanová, pracuje ako lektorka a poradca pre oblasť ľudských zdrojov od roku 1991. Orientuje sa na rozvoj manažérskeho a obchodníckeho potenciálu formou tréningov a koučingov, pomáha rozvoju a zmenám firemnej kultúry formou workshopov na tému Vnútorný zákazník, navrhuje individuálny rozvoj zamestnancov na základe development a assessment centra, 360-stupňového hodnotenia a prieskumov spokojnosti, pomáha pri výbere vhodných zamestnancov. V príprave reštrukturalizácie alebo iných zmien, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, pomáha v adaptácii na zmenu v spoločnosti aj pre zamestnancov formou Outplacement programu. Je absolventkou štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave, dlhodobého sociálno-psychologického výcviku a projektu British  KHF „Tréning trénerov rozvoja manažmentu“, vrátane nadstavbových modulov.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

DHL Logistics,spol. s.r.o., SLOVNAFT a.s., Kia Motors Slovakia s.r.o., NAY a.s., TATRA BANKA a.s., Agro spol. s r.o., Metsa Tisue Slovakia s.r.o.,  EMBRACO Slovakia s.r.o.,DVS Transport, s.r.o., PKZ Logistics SK, s.r.o., Gefco Slovakia s.r.o., FONTIONNEL s.r.o.,Messer  Tatragas, spol. s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., PHILIPS Slovakia s.r.o., Hotelová sieť SOREA, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.,SCP PAPIER, a.s., VÚB a.s. a daľší.

Prejsť na lektorský tím