PhDr. Anna Surovcová, CSc.

PhDr. Anna Surovcová, CSc.

{meno}

Vzdelanie:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – odbor klinická psychológia

Odborná kvalifikácia lektora:

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako tréner pre firemné vzdelávanie od roku 2010. Špecializuje sa na oblasť rozvoja ľudského potenciálu, profesionálnej komunikácie, obchodných zručností, vedenia ľudí a ich motivácie v procese zmeny, manažmentu času, stresu a zvládania záťaže. Od roku 2005 sa venuje sociálno-psychologickým výcvikom a tréningom pre zamestnancov v sociálnej sfére, školstve a zdravotníctve. Je riaditeľkou a koordinátorkou Združenia Umenie pomoci, kde súčasne lektoruje. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, Bratislava – odbor Klinická psychológia. Je držiteľkou certifikátov The British Council Projekt (vzdelávanie trénerov manažmentu) a CPPS ( Odborný poradca pre jednotlivca, pár a rodinu).

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

KIA Motors Slovakia s.r.o., VW Slovakia a.s., Johnson and Johnson, Doprastav a.s.,Coca Cola Beverages, Stredoslovenské energetické závody a.s., VSŽ a.s., John Crane Sigma a.s. (Veľká Británia), Alcatel Slovakia a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s., VÚB a.s., Slovak Telecom a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s., Zentiva Group, a.s., Orange a.s., Kongsberg Automotive s.r.o., Eustream a.s., Danfoss Power Solutions a.s., UNIQA poisťovňa, a.s.,

Prejsť na lektorský tím