PhDr. Rastislava Varsányiová, CSc.

PhDr. Rastislava Varsányiová, CSc.

{meno}

Vzdelanie:

Vyštudovala psychológiu na FF UPJŠ Košice, špecializácia sociálna psychológia (VUDaP Bratislava).

Odborná kvalifikácia lektora:

V AIO Education s.r.o. pôsobí ako lektor firemného vzdelávania pre všetky úrovne zamestnancov. Preferuje témy, ktoré sú prenesiteľné zo sveta práce do osobného života. Najmä zefektívňovanie komunikácie, vyjednávania a presviedčania, tiež predchádzanie a riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie a motivovanie ľudí a tímov. Obzvlášť však inšpirovanie účastníkov pre cestu k životnej spokojnosti (Work-Life Balance), čo je najúčinnejši spôsob obrany proti stresu, vyhoreniu a strate motivácie.

Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov:

SCA HYGIENE PRODUCTS, s r. o., Gemerská Hôrka, Praha, Syráreň BEL Slovakia, a.s. Michalovce, SPP, š.p., o.z. Košice,MOLEX Slovakia, a.s., Kechnec,Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava, CITIBANK Slovakia, a.s. Bratislava, Hypermarket TESCO, Košice, Tatrabanka. a.s., Bratislava, Siemens Program and System Engineering.s.r.o., Košice,SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta, Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica, Agentúra pre regionálny rozvoj, n.o. Košice, Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa n./Bodvou, CETELEM Slovakia, a.s., Bratislava, VSS, a.s. Košice

Prejsť na lektorský tím