mba

MBA – prestížny titul profesionála

Štúdium MBA je jedným z možných riešení doplnkového vysokoškolského štúdia, v ktorom sa uplatnia len tí najlepší a najzodpovednejší. Titul MBA je uvádzaný za menom, pričom v niektorých krajinách je jedným z dôležitých predpokladov kariérneho postupu a dosiahnutia vyšších manažérskych pozícií. V rýchlo meniacom sa konkurenčnom prostredí už aj na trhu práce, Vám toto prestížne manažérske vzdelanie môže pomôcť uplatniť sa a pracovať na vysnívanej pozícii. Titul MBA taktiež prináša výhody v oblasti platových podmienok. Vďaka absolvovaniu štúdia ste pripravený uchádzať sa o vedúce, manažérske pozície, získate široký prehľad v študovanej disciplíne.

Vedeli ste, že úspešných manažérov začala „vychovávať“ Amerika?

Titul Master of Business Administration vznikol v USA začiatkom 20. storočia. Krajina sa v tom čase industrializovala a spoločnosti hľadali vedecké prístupy k riadeniu. Prvou vysokou školou podnikového hospodárstva, ktorá zaviedla program MBA, sa stala Harvardská vysoká škola v roku 1908. Záujem o toto štúdium potvrdzovali rýchlo rastúce počty študentov, ako aj fakt, že program MBA v tom čase ponúkali iba americké univerzity. Do Európy ho zaviedli až v roku 1957 a uplatnil sa na celosvetovo uznávanej súkromnej obchodnej škole INSEAD.

Titul označujúci profesionála

Ukončili ste aspoň prvý stupeň vysokej školy, alebo máte 5-ročnú manažérsku prax so stredoškolským vzdelaním? Ak si chcete rozšíriť obzory, kontakty a získať pozíciu profesionála, študujte a získajte titul MBA.

  • Titul MBA sa uvádza za menom a označuje magistra ekonómie a manažmentu. Ide o profesijný, nie akademický titul. Jeho získaním si však študent často otvára dvere k ďalšiemu kariérnemu postupu či lepšiemu finančnému ohodnoteniu.
  • Štúdium MBA je určené najmä podnikateľom, zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, predstaviteľom neziskového sektora, štátnej správy a samosprávy.
  • Praktické znalosti a zručnosti z oblasti manažmentu získate počas 1 až 1,5 ročného štúdia. Stretnete sa s množstvom prípadových štúdií (tzv. case studies) a reálnych príkladov z praxe, na ktorých pochopíte teoretické zákonitosti aplikované do života

Individuálny prístup a konzultácia s odborníkmi

Manažérske MBA štúdium je realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície doplnenej o inovatívne služby, ktoré študentom poskytnú maximálne uplatnenie. Nezabúdame ani na individuálny prístup a samozrejmosťou sú aj konzultácie s odborníkmi. Neváhajte si rozšíriť svoje vedomosti a pridať sa k hrdým nositeľom titulu označujúceho profesionála. Navyše u nás získate zľavu 5 % z výšky školného. Prihlásiť sa môžete tu.

Tešíme sa na Vás!

Comments:0

Pridaj komentár