firemna-kultura

Pozitívna firmená kultúra a jej benefity

Firemná kultúra je dnes nosnou súčasťou budovania značky zamestnávateľa. A pozitívna firemná kultúra základom spokojnosti a angažovanosti zamestnancov.

Položte si ruku na srdce: ste v práci šťastný? Prejavuje vaša firma známky pozitívneho pracovného prostredia alebo skôr negatívneho? Poďme sa pozrieť, čo to vlastne znamená pracovať v pozitívnom prostredí a mať pozitívnu firemnú kultúru.

  • Uvoľnená a produktívna atmosféra – ľudia chodia do práce radi, cítia sa tam oceňovaní, podporovaní a odmeňovaní. Strach, dominancia, násilie sú pre nich cudzie slová. Namiesto toho tu vládne kreatívne myslenie, odvaha povedať svoj názor a produktivita.
  • Pozitívna komunikácia – manažéri a zamestnanci vedia byť k sebe úprimní a otvorení. Nerobia si naprieky, naopak snažia sa jeden druhého pochopiť, byť k sebe milí a nápomocní. Problémy riešia pozitívnou cestou. Ak sa dostaví zložitá úloha, vidia ju ako príležitosť niečo dokázať, naučiť sa a rásť.
  • Kooperácia, podpora, rešpekt– „Si v tom dobrý! Len tak ďalej! Dobrá práca!“ – Aj vám tieto slová znejú v zamestnaní? Slová podpory a ocenenia sú viac než dôležité a to nielen zo strany vedúceho. Medzi zamestnancami vládne zdravé súťaženie, rešpekt, no zároveň úspešná vzájomná spolupráca a pocit kamarátstva.
  • Iná motivácia, nielen slovná – slovné ocenenie je dôležité, ale pochvala v podobe odmien, bonusov, zvýšenia platu, povýšenia alebo dokonca získania certifikátu o dosiahnutých výsledkoch je niečo, čo dokáže nabudiť každého zamestnanca.
  • Zábava na pracovisku – ako sa vraví, smiech zbližuje a vedeli ste, že zvyšuje i pracovný výkon? Vedieť si urobiť srandu na pracovisku a brať veci s nadhľadom sú takisto znaky pozitívnej podnikovej kultúry. A čo zábava mimo práce s kolegami, chodíte napr. na pracovné teambuildingy alebo v rámci bonusov na spoločné športové aktivity?
  • Vedúci pracovník ide príkladom a načúva– Okrem toho disponuje i dávkou empatie – vie vypočuť zamestnancov, zaujíma sa o nich, vcíti sa do ich situácie, snaží sa im vyhovieť, zároveň si zachováva rešpekt a autoritu. A počuli ste už o tzv. aktívnom počúvaní? Ale o tom inokedy.
    Ako by ste teraz odpovedali na horeuvedené otázky? Je, jasné, že dokonalá spoločnosť neexistuje, tak isto ako dokonalý človek. Ak sa však vo vašej firme naozaj cítite výborne a tešíte sa na každý ďalší deň strávený v práci, gratulujem. Môžete sa pýšiť pozitívnou firmenou kultúrou.

Pre veľa zamestnancov je však takáto spoločnosť utópiou a viac-menej chodia do práce len, aby splatili hypotéku, nájom, uživili deti či rodinu. Prílišný, dlhodobý stres a prepracovať znášajú veľmi hrdinsky:“ Veď, čo mi iné zostáva.“ Alebo „To je už v každej firme.“ Áno, je to taký dnešný „trend“ ALE dá sa to zmeniť. A prečo to zmeniť? Dlhodobá PNka, branie liekov na novovzniknuté fyzické prejavy zvýšenej nervozity, bolesti hlavy či striedania nálad, sociálna izolovanosť alebo nakoniec sebevražedné sklony sú veľmi často smutné vyústenia neriešeného pracovného stresu. Ľudia si ich nechcú pripustiť, takže sa o nich verejne nikde nehovorí a dotyční to aj poprú.

Pozitívna firemná kultúra dokáže tieto strašiaky krásne eliminovať. Pozrite sa, čo dokáže spôsobiť.

1. Zlepší sa vaše zdravie a zníži sa absencia z dôvodu choroby

Štúdia vykonaná Anna Nyberg na Karolinska inštitúte, testovala 3000 zamestnancov a ukázala súvislosť medzi negatívnym nadriadeným a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Čím dlhšie bol zamestnanec pod vedením nepríjemného nadriadeného, tým viac sa zvýšila pravdepodobnosť srdcového infarktu a narástol i počet absencií v práci.

Dôležité pri tom bolo, ako zamestnanec vníma svojho nadriadeného, ako sa fyzicky či psychicky cíti v práci a i dlho po nej. Naopak zamestnanci, ktorí vnímali nadriadeného ako pozitívneho, inšpiratívneho a entuziastického, mali veľmi nízku absenciu spôsobenú chorobou.

2. Zvýši sa vaša výkonnosť, produktivita a hrdosť z dosiahnutých výsledkov

Spokojní a šťastní zamestnanci znamená nižšia fluktuácia, z toho vyplýva vysoká výkonnosť a produktivita, následne množstvo spokojných zákazníkov a vyšší obrat. Čo viac by si mohli spoločnosti priať? Nezabúdajme však i na vaše pocity z dobre vykonanej práce. Zvýši sa vaša sebadôvera vo vaše schopnosti, budete na seba pyšný, koľko cieľov ste dokázali splniť a koľko vedomostí získať.

3. Budete šťastnejší a spokojnejší

Veta „Teším sa do práce“ je dnes veľmi vzácna a ak ju niekto povie, tak sa zvyčajne na dotyčnú osobu pozrieme ako na blázna. Alebo pracuje v spoločnostiach, ktoré majú vyšperkovanú pozitívnu kultúru, stačí zadať napr. „pozitívna kultúra a práca v Googli“ do vyhľadávača. No niekedy aj motyka vystrelí, však? Optimistické naladenie, šťastie, spokojnosť, k tomu všetkému nám môže prispieť naše vysnívané zamestnanie.

4. Veci budete vnímať viac optimisticky

Vysielajú vás na školenie? Zavádzate nový program vo firme? Ak vás vaše pracovné prostredie dostatočne motivuje, budete sa ochotnejšie učiť nové veci, prijímať zmeny a problémy brať viac ako výzvy než dôvod na frflanie. Tým, že vaši kolegovia a nadriadení sú pozitívne naladení, „nakazíte“ sa i vy týmto prístupom a začnete vnímať svet krajšie a optimistickejšie.

Tak čo, stojí za to, pracovať pre spoločnosť s pozitívnou podnikovou kultúrou? Ak áno, zavolajte nám.

Comments:0

Pridaj komentár