objektivne-hodnotenie

Aby novoročné predsavzatie vydržalo po celý rok

Prirodzenou ľudskou potrebou je vnímať vkročenie do ďalšieho roka ako šancu začať odznova a robiť veci lepšie. S tým sa spájajú aj predsavzatia, ktoré nás k vytúženému cieľu majú doviesť. Štatistika však nepustí. Až štvrtina z nás na svoje predsavzatia zabudne už na konci prvého januárového týždňa a takmer polovica sa ich zriekne do konca januára. Len dvadsiatim percentám sa podarí dotiahnuť veci do úspešného konca. Čo teda robia títo ľudia inak?

Poznajme sa dostatočne

Sebapoznanie je pri dosahovaní našich cieľov jedným z najväčších predpokladov úspechu. Úspešní ľudia si stanovujú ciele, ktoré vychádzajú z ich silných stránok. Vďaka tomu sa aj náročné ciele môžu priblížiť k hraniciam našich možností, a nás tak neodradí strach z toho, že by sme ich nedosiahli.

Ciele si určujme sami

Naše ciele sú, žiaľ, často výsledkom rodinných či spoločenských očakávaní. Každému cieľu však pripisujeme iný význam. Aj vďaka tomu sa budeme snažiť naše vlastné ciele dosiahnuť aj po tom, čo prvotné nadšenie pominie a objavia sa prvé prekážky. Sú totiž poháňané osobnou potrebou rastu či zmeny.

V plnení predsavzatí napredujme po malých krokoch

Naše novoročné predsavzatia sú často projekty či plány veľkého formátu, ktorých splnenie v nás môže vyvolávať až pocit úzkosti. Je preto vhodné rozložiť si ich na menšie časti, aby sme ich pohodlne zvládali. Ak chceme začať napríklad s chudnutím, namiesto náročného tréningu si na začiatok zvoľme menšiu záťaž a s naberaním kondície či úbytkom kíl ju postupne zvyšujme. Spĺňanie menších úloh a cieľov nás tak bude motivovať k vytrvaniu vo všetkých oblastiach života.

Počítajme s prekážkami

Naše odhodlanie pokračovať sa neraz vytratí pri narazení na prvú prekážku. Podľa psychológov stojí za tým množstvo času venovaného vizualizácii úspechu na úkor reálnej úvahy o prekážkach, s ktorými sa počas ich plnenia stretneme. Majme preto jasný plán, založený na predpoklade „ak – potom“. Nasmerujeme tak našu myseľ k nastaveniu, ktoré podporí výdrž a húževnatosť aj za nie vždy ideálnych okolností.

Odmeňme sa i za malý úspech

Ak sa nám plnenie cieľov a predsavzatí na začiatku roka javí ako príliš vzdialené či ťažko dosiahnuteľné, odmeňme sa za malý úspech už teraz! Nemusí ísť pritom o nákup nákladnej veci. Aj drobná radosť v podobe návštevy kina či uvoľňujúcej masáže poskytne nášmu mozgu kvalitnú dávku dopamínu, ktorý nás podnieti k ďalším aktivitám.

Aby sa naša motivácia nevytratila už na začiatku roka, zaujmime správny postoj k našim presným cieľom a predsavzatiam. Ľudia, robiaci reálne rozhodnutia, sú podľa výskumov v dosahovaní cieľov úspešnejší v porovnaní s tými, ktorí sa snažia zmeniť len seba či životné okolnosti. Rozhodujme sa preto na základe našich predstáv a potrieb a dovoľme tak našim novoročným predsavzatiam stať sa trvalou motiváciou počas celého roka.

Comments:0

Pridaj komentár