biznis-protokol-spolocenska-etiketa

Spoločenské stretnutia bez faux-pas

V dnešnej dobe sa častokrát dodržiavanie etikety a spoločenských noriem stráca. Pri spoločenských stretnutiach je však stále dôležité dodržiavať zásady slušnosti a spoločenského správania. Slušnosť môže byť vrodená, formujúca sa vplyvom prostredia, v ktorom žijeme, avšak zdvorilosti je potrebné sa učiť.

Viete čo je spoločenská etiketa a prečo je dôležitá?

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným, k úcte k človeku a tak napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti.

Dodržiavanie spoločenskej etikety znamená vytváranie si pozitívneho osobného i firemného profilu a zohráva významnú úlohu pri nadväzovaní obchodných vzťahov. Prečítajte si niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu zvládnuť rokovanie a s istotou zvládnuť pracovné i spoločenské podujatia. Znalosťou základných princípov spoločenského vystupovania sa vyhnete spoločenskému faux-pas a získate tak postavenie partnera znalého pomerov.


Slušnosťou k lepším vzťahom

Už od detstva sledujeme našich rodičov, ako sa zdravia známym i cudzím ľuďom. S pribúdajúcim vekom si mnohé slušné zvyky automatizujeme, až sa postupne stáva spoločenská etiketa našou každodennou rutinou. Nezabúdajme však, že iné pravidlá platia v spoločenskej etikete a iné v biznis protokole. Práve v pracovnom prostredí sa často dostávame do situácií, v ktorých si nevieme dať rady. Kto sa má ako prvý pozdraviť? Kto má koho predstaviť a kto má mať prednosť vo dverách?
Pomôcť nám môže niekoľko základných zásad, ktorých dodržiavaním si zabezpečíme seriózne pracovné vzťahy.

  • Ako prvá by mala bez ohľadu na vek pozdraviť spoločensky menej významná osoba. Oslovenie by malo byť v súlade so spoločenským postavením oslovovaného, pričom by sme nemali zabudnúť na jeho najvyšší dosiahnutý titul alebo pozíciu.
  • Aj tu hrá dôležitú rolu reč tela, preto nešetrime úsmevom. Ruku podáva ako prvá spoločensky významnejšia osoba.
  • V pracovnom prostredí má prednosť človek na vyššej pozícii bez ohľadu na vek a pohlavie. Ak nás chcú niekomu predstaviť, ako prvá sa predstavuje spoločensky menej významná osoba .
  • Či už sme pozvaní na ples, banket či garden party, je vhodné vopred si zistiť požiadavku týkajúcu sa dress codu. Vyhneme sa tak trápnym situáciám.

Iný kraj, iný mrav

Pri stretnutiach by sme mali dbať i na kultúrne rozdiely. To, čo sa považuje za slušné u nás, nemusí byť tolerované v iných krajinách. Pri stretnutí so zahraničným partnerom je preto vhodné držať sa nielen našich zvyklostí, ale zároveň rešpektovať aj zvyky danej krajiny. Ak sa, naopak, ocitneme v zahraničí, mali by sme naše spoločenské správanie prispôsobiť tejto kultúre.

Mohlo by vás zaujímať aj: Kurz Biznis protokol a spoločenská etika

Comments:0

Pridaj komentár